Gribskov Gymnasium

Gribskov (tidl. Helsinge) Gymnasium, som Dall & Lindhardtsens arkitekter tegnede i 1979, står stadig flot over 40 år senere. Vi har i slutningen af 10’erne …

Gribskov (tidl. Helsinge) Gymnasium, som Dall & Lindhardtsens arkitekter tegnede i 1979, står stadig flot over 40 år senere. Vi har i slutningen af 10’erne udført flere store og små ombygnings- og renoveringsprojekter på uddannelsesinstitutionen – herunder tagrenovering af en nyere tilbygning som D&L ikke har tegnet, et nyt køkken, D&V planer, nye idrætsfaciliteter, vinduesudskiftninger mm.

Om den oprindelige bygning:

“I Helsinge Gymnasium arbejder man med grader af fællesskab.
Det store i skolens centrale samlingssal og kantine, og det mindre i fællesområderne ved klasseklyngerne.”

Poul Erik Skriver, Arkitekten 1981

Gribskov (tidl. Helsinge) Gym-nasium blev bygget som et af tre gymnasier i Nordsjælland i slutningen af 70’erne og starten af 80’erne. Det var en tid, hvor læringsprincipperne stadig byggede på 60’ernes idé om fagklasser, hvor eleverne bevægede sig fra lokale til lokale afhængig af fag, fremfor for at have en fast hjemklasse. Det betød, at det store centrale samlingsrum var et vigtigt element i både elevernes og lærernes dagligdag.

Behovet for forskellige grader af fællesskab, både det store, hvor alle kunne være sammen, og de mindre, mere private former for fællesskab, blev derfor bærende principper i bygningens koncept.Et gennemgående arkitektonisk greb, der dengang – såvel som i dag – er bærende for tegnestuens projekter, handler om at skabe rum, hvor folk kan mødes. Det handler om at skabe
en variation af rum: fra det private over det semi-private og semi-offentlige til det offentlige.

Dermed tilbydes brugerne mulighed for indgå i forskellige grader af fællesskab, afhængig af hvilke rum, de befinder sig i. På Gribskov Gymnasium er der rum, hvor eleverne kan fordybe sig, rum, hvor de kan mødes i mindre grupper og arbejde og rum, hvor de kan samles til store arrangementer. Rummene har et klart hierarki, nogle er til store og mere formelle aktiviteter, mens andre er mindre og mere uformelle. De forskellige rum overlapper samtidig hinanden og skaber på den måde interessante rumlige overgange.

Ud over de størrelses- og aktivitetsmæssige forskelle er rummene desuden kendetegnet ved godt indeklima, både i forhold til akustik, temperatur og ventilation samt ikke mindst en smuk og forskelligartet udnyttelse af det naturlige lys, som underbygger rummenes funktion og stemning

Fakta
Bygherre
1979 - 1981: Frederiksborg Amt
2017 - 2021: Gribskov Gymnasium
Ibrugtagning
1981
2017 - 2021
Areal
1979 - 1981: 25,500m2
2017 - 2021: 5,500 m2
Anlægssum
1979 - 1981: 54 mio.
Samarbejdspartnere
1979 - 1981: Rambøll A/S og Landskabsarkitekt Charlotte Skibssted
Præmiering
1. præmie (1981)