Guldborgsund Idrætshal

Tilbudsprojekt 2009 udarbejdet i samarbejde med entreprenørfirmaet Klemmensen & Nielsen A/S og ingeniørfirmaet Lyngkilde A/S som tilbudsprojekt til Guldborgsund Kommune. Den eksisterende Nykøbing Falster Hal …

Tilbudsprojekt 2009 udarbejdet i samarbejde med entreprenørfirmaet Klemmensen & Nielsen A/S og ingeniørfirmaet Lyngkilde A/S som tilbudsprojekt til Guldborgsund Kommune.

Den eksisterende Nykøbing Falster Hal ligger med sin gule, sekskantede form i grønne omgivelser centralt i Nykøbing Falster by. Den eksisterende hal rummer en lang række aktiviteter.

Forslaget skaber forbindelser mellem den nye og den eksisterende hal, som kan inddrages aktivt i brugernes udfoldelse i bygningen. Man kan bevæge sig gennem nye muråbninger, via åbne og luftige glasinddækkede rum ad et rampeforløb, til tilskuerpladser og sportsgulvet i den nye hal.

Glasbygninger og rampeforløb forbinder aktiviteter og skaber rumlighed for fælles ophold og møde for børn, unge og ældre fra den mangfoldighed, der udgør hallens brugere. Den bygningsmæssige kobling viser mennesker i bevægelse og signalerer hallens åbenhed, fællesskab og fleksibilitet. Bygningen danner rammen for de fysiske udfoldelser for mange alderstrins og forskellige aktiviteter. Leg, kreativitet, udvikling, idræt, kultur, samvær, åbenhed og oplevelser finder plads under nyt tag.

Den nye, store bygningskrop friholdes fra den eksisterende hal. Hallens store, skrånende konstruktion står over den primære sportsfunktion og alle nybygningens øvrige funktioner. Hallens volumen fremstår med lethed, skiftende niveauer og forbindelser. Det store volumen inviterer til en multifunktionalitet ved inddragelse af den åbne altangang, rampeforløbet og de åbne tilskuerarealer, der rejser sig fra det åbne, flade gulv.

Fakta
Bygherre
Guldborgsund Kommune
Areal
ca. 1.900 m²
Anlægssum
ca. 24 mio.
Samarbejdspartnere
Lyngkilde A/S
Klemmensen & Nielsen A/S