Gymnastikkens Hus og Holmegårdshallen : Kokkedal Skole

I forbindelse med projektet og helhedsplanen for Kokkedal Skole har Dall & Lindhardtsen varetaget totalrådgivning og bygherrerådgivning i forbindelse med renovering af Holmegårdshallen samt opførelse …

I forbindelse med projektet og helhedsplanen for Kokkedal Skole har Dall & Lindhardtsen varetaget totalrådgivning og bygherrerådgivning i forbindelse med renovering af Holmegårdshallen samt opførelse af større tilbygning, det nye Gymnastikkens Hus, ved Kokkedal Skole.

Begge idrætshaller/multihuse er og vil i fremtiden være omdrejningspunkt for motion, leg og bevægelse for både Kokkedal skole, Børnehusene og foreninger i lokalområdet, hvorfor brugerne har haft en stor indflydelse på udformning, indretning og disponering faciliteterne, så de tilgodeser forskellige typer af idræt og aktiviteter.

Det nye Gymnastikkens Hus bygger videre på de eksisterende bygningsprincipper på Kokkedal Skole og fremstår arkitektonisk som en integreret del af den samlede bebyggelse. Den nye bygning trækkes lidt tilbage fra den eksisterende, lige såvel som at den eksisterende og den nye hal trækkes fra hinanden og forbindes med en let bygning. Hallen opføres i tunge og robuste materialer, mens mellembygningen opføres i lette, transparente materialer.

Det robuste Gymnastikkens Hus overrasker ved at tillade indkig fra forbipasserende til aktiviteterne i hallen – med det formål, at skabe nysgerrighed og interesse omkring gymnastikken og de lokale tilbud her. Udkigget, transparensen og lyset fra hallen udgør til gengæld en tryghedsskabende faktor på udearealerne i aftentimernes Kokkedal.

Ved ankomst fra hovedindgangen mødes de elever, der kommer direkte fra skoleindgangen, i et knudepunkt, der indrettes som lille café med tekøkken og opholdsareal. Siddearealet her integreres i bygningen som den del af motoriklandskabet ’Bjerget’.

Gymnastikhallerne indrettes med faste redskaber og springgrave. ‘Bjerget’ er kun én del af et bevægelses- og motoriklandskab, som designes som et forløb, hvor hver funktion leder videre til den næste funktion og som har til formål at styrke børn og unges grundlæggende motoriske udvikling og bevægelsesfærdigheder (og dermed, læring).

Fakta
Bygherre
Fredensborg Kommune v. Peter Sommerfeld
Ibrugtagning
Igangværende
Areal
2.100 m²
Anlægssum
23 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Orbicon Rådg. Ingeniør.