H. C. Andersen Skolen

H.C. Andersen Skolen er vinderprojektet fra en indbudt totalentreprisekonkurrence. Skolen er opført i forstaden Vollsmose og betjener et eksisterende stort boligområde med såvel tæt/lav- som …

H.C. Andersen Skolen er vinderprojektet fra en indbudt totalentreprisekonkurrence.

Skolen er opført i forstaden Vollsmose og betjener et eksisterende stort boligområde med såvel tæt/lav- som etageboliger. Skolen er ud over den primære skolefunktion også ramme om mange af områdets fritids- og idrætsaktiviteter.

Bygningen er disponeret omkring et centralt torv, hvorfra der er kontakt til de enkelte afsnit; indskoling, mellemniveau, udskoling, mediatek, idræt m.v. Såvel skoletorvet som udearealet rummer en amfiopbygning. Udearealerne er indrettet med rige muligheder for leg og indlæring.

Facaderne fremstår i gule blødstrøgne teglsten, vinduer og lette partier i hvide træ/aluminiums løsninger. De valgte løsninger og materialer imødekommer bygherrens ønske om en robust skole.

H.C. Andersen Skolen er præmieret af Odense Kommune i 2001.

 

 

Fakta
Bygherre
Odense Kommune
Ibrugtagning
2001
Areal
10000 m2
Samarbejdspartnere
Niras A/S
Paul Le Fevre Jacobsen
Præmiering
1. Præmie 2001 af Odense Kommune