Helsinge Amtsgymnasium

I Helsinge Gymnasium arbejder man med grader af fællesskab. Det store i skolens centrale samlingssal og kantine, og det mindre i fællesområderne ved klasseklyngerne. Det …

I Helsinge Gymnasium arbejder man med grader af fællesskab. Det store i skolens centrale samlingssal og kantine, og det mindre i fællesområderne ved klasseklyngerne.

Det nye gymnasium er et 4-sporet gymnasium, beliggende på et område øst for jernbanestationen nær ved Helsinge center. Det er begyndelsen til et byområde, hvor også andre institutioner skal opføres. Placeringen er smuk. Mod syd og øst omgives gymnasiet af Grib Skov, og grønne marker støder helt op til grunden.

Anlægget består af en række mindre enheder, små hus, der samles omkring fællesområder. Der er to hjemklasseafsnit, hver med deres fællesareal, et fagklasseområde, og administrationsafdelingen med lærerværelser, kontorer osv. Disse fire enheder er igen grupperede omkring det store fællesareal, der er et multianvendeligt rum eller torv, der til daglig fungerer som kantine. Gymnastik- og boldspilhallerne ligger frit og kan anvendes også uden for skoletiden.

Bygningerne er i ét plan, opført som tungt muret byggeri med kraftige detaljer. Den bærende konstruktion er præfabrikeret beton, sternkanter, vinduesbrystninger, sålbænke osv. ligeså. Fællesområderne er opbygget over en ståldragerkonstruktion, som er boltet på de kraftige sternkanter. Fællesområderne har som i de øvrige af tegnestuens byggerier et eksteriør præg. De fleste apteringselementer og faste møbler er tegnet af arkitekterne.

Poul Erik Skriver, Arkitekten 1981

Fakta
Bygherre
Frederiksborg Amt
Ibrugtagning
1981
Areal
5.500 m2
Anlægssum
54 mio.
Samarbejdspartnere
Rambøll A/S
Charlotte Skibssted