Helsingør Gymnasium : Helhedsplan

Opgaven er et idéoplæg til en helhedsplan for renovering, ombygning og tilbygning af Helsingør Gymnasium i forbindelse med en stigende tilgang af elever. Helhedsplanen giver …

Opgaven er et idéoplæg til en helhedsplan for renovering, ombygning og tilbygning af Helsingør Gymnasium i forbindelse med en stigende tilgang af elever. Helhedsplanen giver en udvidelse på i alt 7 klasseværelser. Der er i planen taget højde for, at der med en udvidelse af klasseværelser også skabes et øget behov for udvidelse af lærerfaciliteter, kantineforhold, toiletforhold, musikundervisning, idrætsfaciliteter samt opholdsarealer. Planen består af 3 dele; en renovering og ombygning af kantinebygningen, en renovering og ombygning af den eksisterende festsal og en ny tilbygning med nye klasselokaler, studiezoner og lærerfaciliteter.

Til kantinebygning etableres et nyt indgangsparti – et større trappeanlæg med rampe og opholdspladser skaber plads foran en ny indgang til kantinen i kælderniveau. Der etableres nye toiletfaciliteter og kantinen samles ved at nedrive en væg.

I den eksisterende festsal nedrives en scene og en ny multisal etableres med nyt gulvbelægning, der kan klare forskellige aktiviteter. Under festsalen etableres nye musiklokaler, der udvider gymnasiets samlede musikfaciliteter.

En ny tilbygning placeres ved indgangen til gymnasiet og skaber et nyt velkomst- og samlingssted for elever og lærere. Tilbygningen består af en ny bygning og et atrium, der forbinder den nye bygning til den eksisterende Blok A. Atriet får de nye faciliteter til at smelte sammen med det eksisterende gymnasium og er samtidigt et oplagt samlingspunkt i den del af gymnasiet, der indeholder klasselokaler. Den nye tilbygning indeholder 8 nye klasselokaler, forberedelseslokale til lærere, toiletter og bibliotek, der ligger i åben forbindelse til atriet og skaber et nyt rum for vidensdeling og samværd i lyse og rumlige omgivelser. Atriets balkon og atriets gulv udformes og møbleres, så der skabes opholds- og studiezoner.

Fakta
Bygherre
Helsingør Gymnasium
Areal
ca. 2000 m²
Anlægssum
ca. 29 mio. kr.
Samarbejdspartnere
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S