Helsingør Gymnasium og Idrætshal

Dall & Lindhardtsen A/S har gennemført ydelser for Helsingør Gymnasium ifm. flere ombygninger og opførelse af en ny idrætshal. Ombygningerne omfatter kantine, gårdmiljø inkl. ny …

Dall & Lindhardtsen A/S har gennemført ydelser for Helsingør Gymnasium ifm. flere ombygninger og opførelse af en ny idrætshal. Ombygningerne omfatter kantine, gårdmiljø inkl. ny facade, toiletter, renovering af laboratorier og faglokaler, samt etablering af musiklokaler i alm. klasselokaler.

I perioden 2013-2015 har Dall & Lindhardtsen A/S udført ydelser vedr. bygherrerådgivning, programmering, møder med brugere og interessenter skitsering og projektering til og med projektforslagsfasen.

Projektet for den ny hal omfatter opførelsen af ny bygning for idræt og kulturelle formål samt 4 undervisningslokaler. Ved gennemførelsen af projektet og opførelsen af en ny sportshal med dimensioner som en professionel håndboldhal imødekommes gymnasiets ønske om at udvide undervisningskapaciteten samt at opgradere idrætsfaciliteterne, der hidtil har bestået af 2 gymnastiksale på samlet 300 m².

Den nye bygning indbygges mellem 2 eksisterende bygninger og der skabes sammenhæng og forbindelse mellem den nye sportshal og de eksisterende faciliteter, for kantine, festsal og idrætssale. I forbindelse med nybygning renoveres og ombygges 300 m² eksisterende, tilstødende bygninger for tilpasning til nybyggeriet.

Derudover skabes der sammenhæng til udendørsfaciliteterne, og projektet indeholder udvidelse af matriklen og omlægning af kommunal sti. Der laves en opgradering af de offentlige udendørsfaciliteter i form af tribuner og grønne områder.

Byggeriet udføres i lavenergiklasse 2015.

Fakta
Bygherre
Helsingør Gymnasium
Ibrugtagning
2015
Areal
ca. 2.000 m²
Anlægssum
ca. kr. 25 mio.
Samarbejdspartnere
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S