Helsingør Gymnasium : Faglokaler

Opgaven omfatter renovering af eksisterende faglokaler og laboratorier mhb. på at opfylde de fremtidige behov i undervisningen, samt at udskifte gammelt, fast inventar og udstyr. …

Opgaven omfatter renovering af eksisterende faglokaler og laboratorier mhb. på at opfylde de fremtidige behov i undervisningen, samt at udskifte gammelt, fast inventar og udstyr. Renoveringen spænder over 2 etager i en af Helsingør Gymnasiums hovedfløje og indbefatter faglokaler for kemi, biologi og fysik.

De nye faglokaler indrettes i lyse farver og tilstræber at skabe et undervisningsmiljø med gode dagslysforhold og moderne installationer. Et undervisningsmiljø, der fordrer fælles vidensdeling og skaber flexibilitet i undervisningsformen, så undervisningen kan veksle imellem forskellige metoder og derfor fastholde elevernes indlæringslyst og engagement. Det er tilstræbt at laboratorier mather de forhold, som de studerende vil møde erhvervslivet.

Laboratorierne forsynes med mørklægnings- eller lysdæmpende gardiner, så undervisning og fremlæggelser kan gennemføres på projektor. Elevernes forsøgsborde placeres langs væggen og skaber derfor flexibel ift. indretningsmuligheder, hvor både almindelig tavleundervisning eller f.eks. eksperimenter, der kræver meget gulvplads kan udføres.

Fakta
Bygherre
Helsingør Gymnasium
v. vicerektor Flemming Jensen
Ibrugtagning
2012
Areal
ca. 600 m²
Anlægssum
ca. 3,5 mio. kr.
Samarbejdspartnere
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S