Helsingør Gymnasium : Kantine m.m.

Med udgangspunkt i en overordnet masterplan for Helsingør Gymnasium som beslutningsgrundlag for renoveringsønsker, er følgende faciliteter blevet udvalgt til opgradering; kantine, toiletter og musiklokaler. Kantinen, …

Med udgangspunkt i en overordnet masterplan for Helsingør Gymnasium som beslutningsgrundlag for renoveringsønsker, er følgende faciliteter blevet udvalgt til opgradering; kantine, toiletter og musiklokaler.

Kantinen, der fra gårdniveau er beliggende i kælderetagen, består af to adskilte rum, hvoraf kun det ene bliver brugt. Væggen imellem de to kantinerum nedrives og skaber ét stort kantinerum. En ny adgang til kantinen fra gården understreges ved udformning af et nyt trappelandskab, der ender i en stor terrasse foran nye glaspartier, som leder lys fra syd direkte ind i kantinerummet. Lys og luft er med til at skabe et godt opholdsområde for eleverne hele året rundt og mens kantinene samtidig bliver samlingspunkt ved specielle lejligheder som fester og dimissioner.

Trappelandskabet opbygges af niveauer med træbeklædte siddepladser, grøn beplantning og 2 trapper mellem gård og kantine. Trappelandskabet udformes som et amfiteater, hvor skuespil og koncerter kan nydes fra de mange siddepladser.

Toiletter har ligeledes fået en opgradering. Inddelingen af toiletrummene er bevaret, men maling, nye vaske, spejle, armaturer og belysning giver toiletfaciliteterne et tiltrængt løft. Indersiden af dørene til toiletbåsene tænkes udsmykket med undervisningsmateriale – f.eks. matematisk formelsamling, uddrag af franske gloser, danske digte, kongerækken mv. Idéen er endnu ikke realiseret.

Under den eksisterende festsal omdannes skolens billedkunstlokaler til musiklokaler. De nye lydisolerende vægge og døre danner 3 mindre elevøvelokaler, hvoraf det ene har adgang fra gangen og derfor kan benyttes udenfor skoletiden, samt 2 store musikundervisningslokaler. Akustik og lydens forplantning op igennem bygningen og mellem musiklokalerne har dannet udgangspunkt for ombygningen.

Fakta
Bygherre
Helsingør Gymnasium
v. vicerektor Flemming Jensen
Ibrugtagning
2012-primo 2013
Areal
Ombygget areal ialt
ca. 1.050 m2 fordelt på:
ca. 500 m2 kantine
ca. 400 m2 musiklokaler
ca. 50 m2. toiletter
ca. 100 m2 skolegård
Anlægssum
ca. kr. 6,5 mio.
Samarbejdspartnere
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S