Holstebro Centralsygehus

Øjenafdelingen modtager patienter til undersøgelse samt medicinsk og kirurgisk behandling fra områdets praktiserende øjenlæger. Endvidere modtager afdelingerne patienter for diagnostiske øjenundersøgelser fra øvrige kliniske afdelinger …

Øjenafdelingen modtager patienter til undersøgelse samt medicinsk og kirurgisk behandling fra områdets praktiserende øjenlæger. Endvidere modtager afdelingerne patienter for diagnostiske øjenundersøgelser fra øvrige kliniske afdelinger på hospitalerne i Hospitalsenheden Vest.

Funktionsområdet for ambulant kirurgi rummer kirurgisk service med behandling af alle former for elektive og akutte kirurgiske lidelser, herunder kirurgisk gastroenterologi, mammakirurgi og thyroideakirurgi.

Når byggeriet betragtes fra adgangsvejen, opnås en helhed ved at udforme nybyggeriets ydre facadeskal delvis i mur, delvis med lette facader som et aluminiums modulsystem, hvori der sættes vinduer eller faste felter defineret gennem de bagvedliggende funktioners behov.

Nybyggeriet og de eksisterende bygninger skal ikke fremstå ens, men ønsket er at tilvejebringe en ensartet hovedsubstans, der samtidig viser respekt for konstruktionsprincipper og inddeling i de eksisterende bygninger.

Indvendigt er det nye byggeri i sit udtryk delt op i to oplevelsesmæssigt og udtryksmæssigt forskellige områder. Det ene område er sammenbygningsområdet, hvor der er etableret tilslutning til den høje del af sygehuset. Den anden er de egentlige behandlingsområder.

Fakta
Bygherre
Ringkøbing Amtskommune
Ibrugtagning
1997
Areal
ca. 2.000 m²
Samarbejdspartnere
Carl Bro A/S
Mogens Balslev A/S