J. F. Kennedys Plads

J. F. Kennedy Pladsen er forplads til jernbanestationen og rutebilstationen i Aalborg. Endvidere gennemskæres den af en række hårdt trafikerede veje med gennemkørende trafik. Opgaven …

J. F. Kennedy Pladsen er forplads til jernbanestationen og rutebilstationen i Aalborg. Endvidere gennemskæres den af en række hårdt trafikerede veje med gennemkørende trafik. Opgaven var på denne baggrund, at gennemføre en gennemgribende renovering og at tilvejebringe en sikker og handicapegnet forbindelse fra bymidten og pladsen til stationen.

Dette er løst ved at al kørende trafik er samlet i en trace langs pladsens tre sider og ført tæt forbi stationens indgangsside. Fra pladsens fjerde side er således etableret en fodgængerforbindelse til det centrale Aalborg uden passage af store trafikårer. Pladsen er granitbelagt i et enkelt kvadratisk mønster tegnet af chaussestensbånd. Midt i det mangekantede lidt amorfe byrum er placeret en stor ellipse af løvtræer. På ydersiden af ellipsen er trafikken holdt i et byrum begrænset af de mangeartede bygninger og den rolige krummende trærække. Inde i ellipsen er dannet et rum i rummet, hvori en næsten haveagtig karakter skabes ved hække, springvand og opstrammede ganglinier.

Hvor den vigtigste sti gennembryder ellipsen er placeret en nedgang til en tunnel der fører forgængerne over på den anden side af vejtraceen og videre frem til de forskellige perroner på jernbanestationen.
Ved nedgangene til tunnelen er placeret elevatorer i glastårne, der som lysende bokse viser vej.

Udformningen og detaljeringen af det samlede anlæg er nutidigt og enkelt, men formgivningen har også mindelse til de omkringliggende bygningers formsprog, ikke mindste stationsbygningen, der er et fornemt eksempel på den tids bygningskunst.

Fakta
Bygherre
Aalborg Kommune
Ibrugtagning
1992
Samarbejdspartnere
Cowi A/S