KU : Sundhedsfagligt Fakultet, Rammeaftale

Under Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Københavns Universitet, har Dall & Lindhardtsen som underrådgiver for Konsortiet H+Arkitekter – Grontmij, varetaget arkitektrådgivning på 20-25 …

Under Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Københavns Universitet, har Dall & Lindhardtsen som underrådgiver for Konsortiet H+Arkitekter – Grontmij, varetaget arkitektrådgivning på 20-25 projekter og har dermed bidraget til forbedringen af mange menneskers studie- og arbejdsmiljø.

Vedligeholdelses -, renoverings – og ombygningsopgaver er gennemført dels på bygningerne i området på Nørre Campus, Universitetsparken 2/FARMA og dels på bygningerne i området på Frederiksberg Campus på Bülowsvej 17/Område 1.

Projekterne omfatter indvendig og udvendig vedligehold, renoveringer og ombygninger for tag, facade, vinduer og døre, samt etablering og udskiftning af solafskærmning og mørklægning. Bygningerne har også fået nye overflader, hvilket omfatter lofter, gulvbelægninger og malerarbejder. Der er også gennemført diverse murer og tømrerarbejder i forbindelse med renoveringsopgaver, udskiftning af fast inventar og skiltning. I alle bygninger er der foretaget en gennemgang af flugtvejsforhold ifølge myndighedernes krav.

Dall & Lindhardtsen A/S har varetaget bygningsregistrering af flere KU-bygninger. Alle bygningsdele er systematisk registreret ved opmåling og fotoregistrering samt tilstandsvurderet. Samtlige bygningsdele er indarbejdet i driftsdatabsen, O-prognose, hvor tilstandsvurderingerne angives i kategorierne 1 – 3. Kategori 3 angives ved så dårlig stand, at istandsættelse bør udføres og suppleres af en begrundelse og nærmere udredning for vurdering og tilstand.

Projekterne har varieret i omfang og haft anlægsøkonomisk størrelse fra ca. kr. 150.000 til ca. kr. 6.200.000 og beløber sig samlet til en anlægssum på ca. kr. 21 mio.

Uanset størrelsen af det enkelte projekt er der taget udgangspunkt i eksisterende kontekst og bygningsmasse, så renoverings-, ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder tilpasses de aktuelle forhold.

Dall & Lindhardtsen er glade for at være med til at skabe et bedre studiemiljø for de studerende på KU SUND.

Fakta
Bygherre
Københavns Universitet, Campus Service v. Anders Boe Hauggaard-Nielsen
Ibrugtagning
Igangværende
Anlægssum
21 mio. kr samlet
Samarbejdspartnere
Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører A/S (underrådgiver) , H+ Arkitekter og Grontmij