KU : Sundhedsvidenskabeligt Fakultet

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og arkitektfaglig bistand i forbindelse med ombygning og modernisering af Bygning 13, KU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Universitetsparken. Renoveringen omfatter en fuldstændig …

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og arkitektfaglig bistand i forbindelse med ombygning og modernisering af Bygning 13, KU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Universitetsparken.

Renoveringen omfatter en fuldstændig indvendig istandsættelse af to hele etager indeholdende laboratorier og forskningslokaler samt ombygninger, herunder diverse nye indretninger, nye installationer, nye overflader og nyt inventar fordelt på forskellige arealer i bygningen. Det ombyggede imødekommer BYGST’s krav til GM01 laboratorier, samt krav til tilgængelighed, miljø og energi. Endvidere indbygges ny elevator, som betjener samtlige etager i bygningen og dermed opfylder BYGST’s krav til tilgængelighed.

Som forarbejde til ombygningen er forskellige muligheder og konsekvenser for fremtidige rumlige forhold analyseret. Gennem undersøgelser af en række scenarier for hoved-disponeringen af etagerne er det valgt at udføre en ny indretning af to normal-etager. Ombygningen har medført, at tidligere tiders mange små individuelle laboratorierum er slået sammen til fire store laboratorier pr. etage, samt tilhørende kontorer og birum. Bygningens oprindelige struktur med midterkorridor er af konstruktive og strukturelle årsager fastholdt.

Alle overflader og installationer på de berørte arealer er fuldt fornyet. Ombygningerne vil kunne videreføres/gentages på de øvrige etager, således at hele bygningen vil kunne bringes op til nutidig standard.

Entreprisearbejderne er udført i en stor hovedentreprise. Dog er ABA-anlæg og stikskabsentreprisen udbudt i fagentrepriser.

Projekteringsledelsen blev varetaget af arkitekt MAA Kjeld K. Knudsen.

Opgaven påbegyndtes i efteråret 2010. De ombyggede og moderniserede arealer i Bygning 13 blev ibrugtaget foråret 2016.

Fakta
Bygherre
Universitets- og Bygningsstyrelsen
v. Ebbe Michaelsen
Ibrugtagning
Foråret 2016
Areal
7250 m2
Anlægssum
ca. kr. 60 mio.
Samarbejdspartnere
OBH Rådgivende Ing. A/S
Rosseels Tegnestue
Egebjerg By og Landskab