Kokkedal Skole

Dall & Lindhardtsen har på Kokkedal Skole udarbejdet en gennemgribende behovsanalyse samt en helhedsplan. På denne baggrund har vi tilmed skabt nye arkitektoniske rammer for …

Dall & Lindhardtsen har på Kokkedal Skole udarbejdet en gennemgribende behovsanalyse samt en helhedsplan. På denne baggrund har vi tilmed skabt nye arkitektoniske rammer for det pædagogiske læringsmiljø i indskolingen (Spor A), en ny multihal (Gymnastikkens Hus), renovering af eksisterende hal (Holmegårdshallen), omdannelse af indgang via koblingsbygning, en ny gangbro for at sikre de bløde trafikanter, samt fremlagt et forslag til omdannelse af forplads med opholds- og parkour/bevægelsestrappe, der med et stærkt landskabsarkitektonisk greb styrker sammenhængen mellem inde og ude. Vi har ligeledes forbedret renovationsforhold samt vej- og stisystemerne til skolen, ligesom der er planlagt fremtidige forbedringer af parkeringsforhold for både biler og cykler samt kiss’n’ride på skolen.

Nye læringsmiljøer til Spor A

I Kokkedal Skoles indskoling udføres både indvendige og udvendige arbejder, som dels sikrer et sundere indeklima og arbejdsmiljø for børn og lærere/pædagoger, men ikke mindst skaber et moderne pædagogisk miljø, som lever op til kravene for fremtidens skole og læring.

De pædagogiske rammer er blevet gentænkt og optimeres ved en opløsning af det traditionelle klasseværelse. I stedet introduceres smarte kvadratmeter og etableres aktivitetsbaserede læringsmiljøer og samlingsrum, som gennem en fleksibel indretning med bl.a. tilbagetrækningsnicher, udstillingsareal, feedbackområder og en stor samlingstrappe både faciliterer leg, læring og fordybelse. 

I projektet har nøgleordene været brugerinddragelse, forbedret indeklima, godt arbejdsmiljø samt genanvendelighed, hvor det har været muligt. De akustiske forhold forbedres, ligesom der også sikres bedre og mere dagslys samt naturlig ventilation uden trækgener.   

Fakta
Bygherre
Fredensborg Kommune v. Peter Sommerfeld
Ibrugtagning
2018-2020
Areal
4900 m²
Anlægssum
kr. 50,5 mio.
Samarbejdspartnere
Klaus Nielsen Rådg. Ingerniørfima FRI A/S (KNAS) og
Anders Jensen rådgivende Ingeniør