Lejre Hallen

Dall og Lindhardtsen A/S er som underrådgiver til KUBEN Management bygherrerådgiver ifm. udvidelsen og ombygning af Allerslev skole og den nærliggende Lejre hal. Projektet omfatter en …

Dall og Lindhardtsen A/S er som underrådgiver til KUBEN Management bygherrerådgiver ifm. udvidelsen og ombygning af Allerslev skole og den nærliggende Lejre hal. Projektet omfatter en renovering og ombygning af lejre Hallen og Allerslev skole samt en tilbygning med nye faciliteter til skolens SFO.

Allerslev Skole er bygget i 1980 og siden er der løbende tilføjet nye fløje og lokaler. I dag er en tresporet skole med ca. 630 elever. Skolen er opdelt i tre afdelinger: 7.-9. kl. i udskolingen, 4.-6. kl. i mellemtrinnet og 0.-3. kl. i indskolingen. Skolen har ligeledes en skolefritidsordning.

Skolen er tegnet af Friis & Moltke og er karakteriseret ved de høje, prismeformede pultlys, der optimerer dagslyset i klasselokalerne og som muliggør naturlig ventilation.  Skolen er bygget op omkring en centralakse, hvorfra man har adgang til de forskellige dele af skolen, herunder indskoling, mellemtrin, udskoling mm. Hovedindgangen ligger for enden af denne akse og som besøgende ankommer man til et mindre plads, hvorfra man  bliver ledt videre ud på skolen. Skolens samlingssted – skoletorvet – ligger midt på aksen og åbner sig ud mod skolegården.

Bygningsstrukturen er kendetegnende ved sine forskellige niveauer og sin fliget kant, som skaber en flot overgang mellem inde og ude med mange små opholds nicher.

Lejrehallen er som den oprindelige del af skolen bygget i starten af 1980erne og tegnet af Friis & Moltke. Den består af en hal indrettet til håndbold med en forskudt tagform og en synlige limtræskonstruktion. Omkring den høje del af hallen ligger de sekundære funktioner som omklædningsrum, depoter mm. i en lav ét etage bygningsstruktur. Man ankommer primære til hallen i den lave bygningsdel som orientere sig mod skolen og skolegården.

Hallen udvides med  og der etableres et indskudt dæk som kan bruges til dans, yoga mm. Overgangen mellem den eksisterende og nye del indrettes og designes som et bevægelses- og motoriklandskab til forskellige alders- og brugergrupper.

 

Fakta
Bygherre
Lejre Kommune v. direktør Jan Dehn og direktør Hanne Stensen Christensen
Ibrugtagning
2019
Areal
nybyggeri: 605 m² - renovering: ca. 1800 m²
Anlægssum
19. mio. kr.
Samarbejdspartnere
KUBEN Management A/S