MAN : Helhedsplan

Dall & Lindhardtsen A/S har udført en række projekter for MAN Diesel & Turbo A/S. MAN Diesel PrimeServ Acadamy Nybygningen som indeholder MAN PrimeServ Academy, …

Dall & Lindhardtsen A/S har udført en række projekter for MAN Diesel & Turbo A/S.

MAN Diesel PrimeServ Acadamy
Nybygningen som indeholder MAN PrimeServ Academy, der er MAN Diesel & Turbos support- og undervisningsfunktion for brugere og servicefolk primært vedrørende skibsmotorer og udstyr. Bygningen indeholder faciliteter til kontor, administrative funktioner, undervisning samt værksteder, hvor der kan arbejdes med storskala marinemaskiner og -systemer, tungere diesel maskiner og generatorer samt industrielle kompressorer og gas-/dampturbiner.

MAN Diesel Research Center
Selvstændig bygning sammenbygget med de eksisterende MAN PrimeServ Acadamy. Bygningen indeholder kontor, speciallaboratorier, højlager samt et større værksteds-, undervisnings- og udstillingsrum.

Helhedsplan
Senest har Dall & Lindhardtsen udarbejdet en helhedsplan for MAN Diesel & Turbo A/S. På baggrund af udviklingen af Sydhavnen, herunder Teglholmen, gennem de seneste år, ønsker MAN Diesel & Turbo A/S (MAN) at undersøge mulighederne for at tilpasse MAN’s ejendom så den passer bedre ind i den bymæssige kontekst, som er opstået omkring den.

Helhedplanen er en undersøgelse af, hvilke muligheder bygherre har for at omdanne den eksisterende bebyggelse samt at udvide med nye bygninger, som skal indeholde kontorbyggeri, produktionsværksted, parkeringsanlæg og en idrætshal på toppen af det ene højlager. Helhedsplanen skal ligeledes bruges til at forbedre de rekreative områder i og omkring virksomheden i form af opholdsareal mod kanalerne og de tilstødende veje, til glæde for de ansatte samt samt beboere i lokalområdet.

Fakta
Bygherre
Man Diesel & Turbo
Samarbejdspartnere
Orbicon