Nærum Gymnasium : Ellipsen

Med udgangspunkt i Nærum Gymnasiums status som sciencegymnasium og gymnasiets ønske om at styrke dets grønne og naturvidenskabelige profil har Nærum Gymnasium ønsket at etablere …

Med udgangspunkt i Nærum Gymnasiums status som sciencegymnasium og gymnasiets ønske om at styrke dets grønne og naturvidenskabelige profil har Nærum Gymnasium ønsket at etablere et multihus, Ellipsen.

Ellipsen, med kapacitet til 6 gymnasieklasser, vil sammen med resten af gymnasiet kunne opfylde det faktiske behov for faglokaler og rummelighed, som gymnasiets forventede optag de kommende mange år tilsiger. Ellipsen rummer kreative og innovative læringsmiljøer, hvor elevernes kompetencer er i fokus.

Bygningen er bygget op som en ellipse med placering af fleksible klasserum, grupperum, fremvisningsrum og kontorer i ellipsens perferi. Centralt i bygningen ligger et ellipseformet dobbelthøjt værksteds- og samlingsrum med kontakt til alle de omkringliggende funktioner. Der er tale om et hybridhus uden egentlige fagspecifikke områder i traditionel forstand, hvor fagområderne kan glide over i hinanden og bindes sammen via centralrummet.

Ellipsen er opført umiddelbart ved siden af det eksisterende Nærum Gymnasium. Det eksisterende Nærum Gymnasium er resultatet af en 1. præmie i arkitektkonkurrence, som Dall & Lindhardtsen A/S vandt i 2000. Dette byggeri omfatter et 10-sporet gymnasium med idrætsfaciliteter. Nærum Gymnasium er præmieret af Søllerød Kommune i 2004.

Byggeriet er udført i lavenergiklasse 2015.

Fakta
Bygherre
Nærum Gymnasium v. rektor Niels Hjølund
Ibrugtagning
2015
Areal
ca. 2000 m²
Anlægssum
40 mio. kr.
Samarbejdspartnere
EKJ Rådgvivende IngeniørerA/S