Nærum Gymnasium

Dall & Lindhardtsen har været arkitekter på byggeriet for Nærum Gymnasium, som omfatter et 10-sporet gymnasium med idrætsfaciliteter. Vores forslag for gymnasiet vandt 1. præmien …

Dall & Lindhardtsen har været arkitekter på byggeriet for Nærum Gymnasium, som omfatter et 10-sporet gymnasium med idrætsfaciliteter. Vores forslag for gymnasiet vandt 1. præmien i en arkitektkonkurrence, og da byggeriet stod færdigt, blev det 2004 præmieret af det daværende Søllerød Kommune.

Bygningsanlægget er placeret i et fuldt udbygget grønt byområde og selve gymnasiet består af en treetagers bygning med en stor og skrånende tagflade i metal. Herunder er bygningens periferi placeret i ‘hjemområder’ og ‘fagområder’, der sammen med de øvrige specifikke funktioner omkranser et stort, højt, cirkulært centralrum, som udgør kernen af Nærum Gymnasium.

I dette rum svæver det centrale studiecenter, der som en amorf glasstruktur symboliserer en uendelig og stadig voksende vidensbank, som gymnasiets elever og lærere har adgang til. Centralrummets store og høje glasfacade mod forpladen gennembrydes af gymnasiets auditorium, der formet som et metalprisme bryder symmetrien og understreger bygningens diagonale akse. Her findes kunstnerisk udsmykning af Henning Damgaard-Sørensen.

Bygningens umiddelbare stringens modsvares af en rigdom af detaljer og variationer, der sammen med det mylder af unge mennesker, der i dag befolker bygningen, skaber et spændende og oplevelsesrigt miljø.
Udvendigt fremstår bygningen i lys varmebehandlet fyrretræsbeklædning og sammenhængende glaspartier, der udtrykker de bagvedliggende funktioner.

Centralrummets store, høje glasfacade mod forpladsen gennembrydes af gymnasiets auditorium, der formet som et metalprisme bryder symmetrien og samtidigt understreger bygningens diagonale akse.

Efter ibrugtagning har Dall & Lindhardtsen løbende gennemført projekter på gymnasiet under drift, herunder også Multihuset Ellipsen.

Fakta
Bygherre
Københavns Amt: Nærum Gymnasium
Ibrugtagning
2003 (ombygninger) 2009
Areal
14.000 m²
Anlægssum
ca. 245 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Landskabsarkitekt Finn Jørsboe, Ingeniør Jørgen Nielsen A/S, Strunge A/S og Balslev A/S