Viborg Katedralskole : Idrætshal

Viborg Katedralskole hører til blandt landets fineste og mest monumentale eksempler på den nyklassicistiske arkitektur. At føje sig til denne helhed er en ærefrygtindgydende opgave, …

Viborg Katedralskole hører til blandt landets fineste og mest monumentale eksempler på den nyklassicistiske arkitektur. At føje sig til denne helhed er en ærefrygtindgydende opgave, for Hack Kampmanns gamle skolebygning hviler i sig selv og trænger ikke til selskab. Imidlertid savnede gymnasiet tidssvarende idrætsfaciliteter og heri lå opgaven.

Den nye idrætshal er placeret symmetrisk omkring Katedralskolens nord-sydakse, lidt tilbagetrukket fra gymnasiets vest- og østsider, således at indblikket fra Gl. Skivevej til Katedralskolen bibeholdes. Herved kan de to bygninger ses i naturlig sammenhæng og den øst-vestgående allé ses fra ankomsten.

Bygningen er udformet af to primære elementer, en tøndehvælvet idrætshal placeret indenfor en lavere bygningsramme, indeholdende forhal og servicefunktioner.

Idrætshallen rummer afstandsprofilerne for de ønskede boldspil: 7,5 og 9 meter tøndehvælvet hal. Bygningens scene er placeret i hallens sydside, bag store porte, der til daglig brug vil være lukkede. Med optimal stoleopstilling, er der god plads til ca. 1.200 siddende tilskuere.

Facaderne og dele af indvendige vægge er skalmuret med en lys gul, blødstrøgen teglsten, afstemt efter gymnasiets sten.
Tagdækning på flade tage er udført med tagpap på isolering med fald 1:40. Det krumme tag dækkes med kobberpap, og sternkanter, tagrender og inddækninger er udført med forpatineret kobber.

Fakta
Bygherre
Viborg Amt
Ibrugtagning
2001
Areal
1.700 m2
Anlægssum
kr. 11.2 mio.
Samarbejdspartnere
Kjærsgaard og Andersen A/S
Peter Sørensen ApS