Ny Savanne

Den nye Savanne Zoologisk Have Søndermarken omfatter hele den centrale og sydlige del af den afdeling. Området er kendetegnet ved sin parkkarakter og landskabelighed, med …

Den nye Savanne Zoologisk Have Søndermarken omfatter hele den centrale og sydlige del af den afdeling. Området er kendetegnet ved sin parkkarakter og landskabelighed, med den grønne oplevelse i fokus. Huse med bygningskarakter er placeret i den nordlige del, mens anlæg tættere på den offentlige park er landskabelige og grønne med minimale facader og landskabelige materialer.

Flodhestehuset er i pagt hermed underspillet som bygning idet de tunge dele er skjult i en græsklædt bakke. Husets glasfacade og tag er bygningens accent, et reflekterende og lysende prisme – et krystal der rejser sig i savannens sydligste hjørne.

Savannen skaber et sammenhængende vidtstrakt natursceneri, med dyr i grønne omgivelser. Den strækker sig over Søndermarksafdelingens centrale del og omfatter et samlet areal på ca. 1,5 hektar.

Savannen er et græsklædt terræn med bakker og træer, der står solitært og i grupper. Anlægget er udformet så publikums oplevelser skifter fra brede udsigter over åbne flader til dybe kig ind mellem bakker. Zoo-tårnet danner et vigtigt orienteringspunkt set fra savannens sydlige del.

Bakkerne i anlæggets vestlige del danner baggrund for udsigterne fra østsiden, neddæmper samtidig savannestaldens bygningsvolumen.

Barrierer mellem publikum og dyr er udformet som grave med støttemure. Mellem støttemure og publikumsstier findes et plantebælte, som flere steder gennembrydes af chausséstensbefæstede udkigspladser. I plantebæltet findes bevarede træer og beplantning af stauder, græsser og buske, som giver associationer til savannen og danner forgrunde til indkiggene.

Fakta
Bygherre
Zoologisk Have, København
Ibrugtagning
2006
Areal
15.000 m²
Anlægssum
kr. 11 mio.
Samarbejdspartnere
Rambøll A/S
Finn Jørsboe