Nyt Girafhus i Søndermarken

Girafhuset er placeret i Zoologisk Haves afdeling i Søndermarken, og indføjer sig naturligt mellem Næsehornshuset og impalastalden i den høje træbevoksning mod Roskildevej. Giraffens elegance …

Girafhuset er placeret i Zoologisk Haves afdeling i Søndermarken, og indføjer sig naturligt mellem Næsehornshuset og impalastalden i den høje træbevoksning mod Roskildevej.

Giraffens elegance afspejles i husets konstruktion af slanke limtræssøjler, og facadebeklædningens gyldenbrune træ-overflade matcher dyrenes dæmpede farver. Huset er delt i en stalddel i fuld girafhøjde, og en personale- og publikumsdel i to etager tilpasset menneskeskala. Når man entrerer bygningen fra nord, opleves skiftet fra menneskeskala til girafrum meget markant. Et stort let skrånende tag samler huset i en afsluttet form. Mod syd ligger giraffernes forgård, der om vinteren danner ramme om dyrene, og giver dem ly og læ, når de ikke kan være i udeanlægget.

Byggematerialerne er valgt med udgangspunkt i miljømæssige hensyn, samt ønsket om at bevare parkkarakteren i Søndermarken. Indvendige vægoverflader i staldrummet er beklædt med fyrretræ, mens servicerum og udstillingsarealet i vindfanget har finervægge. Områder med menneskeadgang holdes sammen af en stor gulvflade i naturskifer, der i sit farvespil fra okker over rust til mørke jordfarver, leder tankerne mod den afrikanske jord. Facaderne er beklædt med varmebehandlet fyrretræ.

Girafhuset er udført i partnering-samarbejde.

Fakta
Bygherre
Foreningen ZOO’s Dyrefond
Ibrugtagning
2002
Areal
650 m² hus
1200 m² udeanlæg
Anlægssum
11,5 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Rambøll A/S
Finn Jørsboe