Odense Universitetshospital : Nyt OUH

Dall & Lindhardtsen har, som en del af Konsortiet Medic OUH, vundet 1.præmie i en prækvalificeret projektkonkurrence vedrørende nyt Supersygehus i Odense, Nyt OUH, og …

Dall & Lindhardtsen har, som en del af Konsortiet Medic OUH, vundet 1.præmie i en prækvalificeret projektkonkurrence vedrørende nyt Supersygehus i Odense, Nyt OUH, og nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet/SUND, ved SDU.

Byggeriet skal opføres umiddelbart syd for det eksisterende universitetscampus og med tilknytning til dette sikre et tværfagligt miljø i verdensklasse for både forskning, uddannelse og vidensdeling i sundhedssektoren. Den planlagte bygningsmæssige nærhed mellem et af landets store universitetshospitaler og et flerfakultært universitet, er unikt for Danmark og i international sammenhæng.

Konkurrenceprojektet for Nyt OUH har titlen ’Hospitalet i landskabet – landskabet i hospitalet’ og er udarbejdet med stor fokus på kliniske sammenhænge, samt på nedbrydning af det store anlæg i nærværende enheder og helende omgivelser med stor kontakt til omgivende landskab.

Masterplanen tager afsæt i og forstærker det eksisterende landskabs iboende kvaliteter. Landskabet flyder frit mellem bygningerne og anlæggets fligede struktur fastholdes mellem to markante landskabstræk, den blå flade og den grønne ramme, der samler Nyt OUH og Nyt SUND i en integreret og oplevelsesrigt helhed.

I projektet arbejdes, i forlængelse af visionen for Nyt OUH, på alle skalaniveauer med menneskets møde med hospitalet, så det er mennesket og ikke bygningsstrukturen, der står i centrum. Ambitionen er at skabe et bygningsanlæg der trods sin størrelse, fremtræder overskueligt, vedkommende, oplevelsesrigt og inspirerende, både for patienten og den pårørende, der møder hospitalet i korte og intensive perioder, og for den ansatte, der tilbringer sit arbejdsliv i bygningerne i en lang årrække.

Dall & Lindhardtsen  har som partner i Konsortiet Medic OUH A/S leveret arkitektydelser vedrørende Nyt OUH i faserne projektkonkurrence, byggeprogram, dispositionsforslag frem til og med godkendt projektforslag.

Vores arkitektrådgivning har bl.a. opfattet en særligt omfattende brugerinvolvering, hovedstrukturplanlægning, planlægning af funktionssammenhænge, disponering og udformning.

Fakta
Bygherre
Region Syddanmark
Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ibrugtagning
Forventet 2018-2021
Areal
ca. 250.000 m²
Anlægssum
7,8 mia. kr.
Samarbejdspartnere
Konsortium Medic OUH:
Dall & Lindhardtsen A/S
KHR Arkitekter A/S
White Arkitekter A/S AB
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
Oluf Jørgensen A/S
WSP Sverige AB

Schønherr A/S
Professor Jens Kvorning
Transsolar Energietechnik GmbH