Hellebæk Sognehus

Projektets hovedidé består af to opdelte bygningskroppe, der samles af en let overdækning, kaldet foyeren. Den funktionelle disponering af det nye menighedshus opdeler funktionerne således: …

Projektets hovedidé består af to opdelte bygningskroppe, der samles af en let overdækning, kaldet foyeren. Den funktionelle disponering af det nye menighedshus opdeler funktionerne således:

  • Kontorer, møderum, personalerum, printerrum og toiletter.
  • Menighedssalen, køkken og større depot.
  • Herunder kælder indeholdende; teknik, mindre depot og et større depot/opholdsrum til aktiviteter for foreninger mm. Der forberedes for senere etablering af toilet i kælderen.

Grunden er langs skellet beplantet med hæk, træer og buske, der efterlader en sydvendt græsplæne. Ved skellet mod Kirken står to større træer og en hæk, som bør bevares. Hellebæk Kirkes nye sognehus består af to mindre bygningskroppe, der samles af en let overdækning, hvilket nedskalerer den samlede bygning og bevarer dermed kirkens markante udtryk og placering i det nærliggende område. Den nye bygning tilpasser sig til den omkringliggende bebyggelse af typisk mindre fiskerhuse og enfamiliehuse, ligesom udformningen giver det nye sognehus et stilfærdigt, men dog markant udtryk, som vil fremstå som en nutidig og harmonisk bygning.

Haven anlægges med terrasse ved foyeren. Derudover anlægges haven som et enkelt anlæg med stedsegrønt bunddække og små træer. Resten af grunden anlægges med hæk langs skellet, hvoraf den eksisterende hæk bevares så vidt muligt, og åbne græsarealer med spredte ikke alt for store træer og buske. Bevaringsværdige træer søges så vidt muligt bevaret.

Sognehuset udformes med to fløje, der samles af et glasoverdækket gangareal, som her kaldes foyer. Tilsammen skaber bygningen ryg omkring en sydvendt gårdhave, som året rundt kan nydes inde fra foyeren og om sommeren anvendes til udeophold og aktiviteter for sognehusets brugere og medarbejdere. Brugernes adgang til sognehuset er primært fra Ved Kirken og fra parkeringspladsen vest for kirken. Via et trappe- og rampeforløb ankommer man til hovedindgangen. En anden adgang er fra Riffsvej til underetagen, hvor der er skabt plads til diverse teknik, oplag og eventuelle aktiviteter for foreninger og lignende.

Fakta
Bygherre
Hellebæk Menighedsråd
Ibrugtagning
Ultimo 2015 (forventet)
Areal
530 m²
Anlægssum
7.6 mio DKK
Samarbejdspartnere
Orbicon A/S