Abejunglen og anlæg for Næsehornsfugle

Abejunglen blev oprindeligt ibrugtaget i 1984 og blev den gang beboet af både chimpanser og gorillaer. I dag har chimpanseflokken fået hele arealet til deres …

Abejunglen blev oprindeligt ibrugtaget i 1984 og blev den gang beboet af både chimpanser og gorillaer. I dag har chimpanseflokken fået hele arealet til deres rådighed.

I det vestligste anlæg har de fået hele luftrummet over anlægget til deres rådighed. Glasvæggen mellem chimpanserne og publikum i det vestligste anlæg er blevet forhøjet. Samtidigt er der udført netvægge mod glastaget samt pudsebroer. Dette er sket for at give chimpanserne bedre muligheder for at udfolde sig fysisk. Der er opsat større træer i anlægget og der er ophængt en mængde tove og lignende som giver chimpanserne mange mulighed for at udfolde sig mere naturligt end tidligere.

Det er planen på et senere tidspunkt at udføre den samme forhøjelse af væggene om det østlige anlæg, således at chimpanserne får størst mulig areal og rumfang at bevæge sig i.

I den vestlige ende af Abejunglen er opført et nyt anlæg for næsehornsfugle. Anlægget består af en tilbygget karnap udført helt i overensstemmelse med den oprindelige bygning. Karnappen fungerer som et væksthus fyldt med planter, som danner baggrund for næsehornsfuglene, som opleves inde fra abejunglen. Næsehornsfuglene holdes i en netvoliere, som er opbygget inde i Abejunglen op mod karnappen. I volieren er opstillet flere udgåede træer og volieren er så stor og høj, at fuglene har mulighed for at flyve og flytte sig rundt på naturlig vis. Det er ikke muligt at have levende planter hos næsehornsfuglene, da de i løbet af kort tid ville have afgnavet alt grønt, hvis de fik muligheden.

Projektet er udført ved miljørigtig projektering.

Fakta
Bygherre
Zoologisk Have, København
Ibrugtagning
2009
Areal
155 m²/ 40 m2
Anlægssum
3,7 mio. kr./ 2.3 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Strunge Jensen A/S