Pfizer

Byggeriet omfatter nybygning af 4.500m² med ny konferencefløj, kontor- og mødelokaler samt motionssal. I forbindelse med udbygningen blev der udført ombygning af 4.300m² kontor- og …

Byggeriet omfatter nybygning af 4.500m² med ny konferencefløj, kontor- og mødelokaler samt motionssal. I forbindelse med udbygningen blev der udført ombygning af 4.300m² kontor- og kantineareal i de eksisterende bygninger samt ændring af forplads og parkeringsareal.

Nybygningen følger i store træk den eksisterende bygnings udformning, detaljering og materialevalg med ændringer, hvor det eksisterende løsninger har vist sig uhensigtsmæssige. Udvendige murflader er grådæmpet tegl i lys nuance, med grafitalgrå glas-alupartier samt zinktag. Indvendigt fremstår bygningen med enkle, lyse overflader.

Indpasning af det nye store konferenceområde med auditorium, foyerareal og mødefaciliteter har medført, at det eksisterende byggeris stramme struktur er varieret i vestfløjen. Den brede stueetage udformes som en kile, der optager det eksisterende byggeris retninger og understreger adgangen til hovedindgangen samt forpladsens trafik- og parkeringsflow. Konferencefløjen viser sig således både udadtil og indadtil som en særlig del af bygningen.

Sammenbygningen af eksisterende og nye fløje udformes som lette mellembygninger i grafitalgrå glas-alupartier og facader, der opdeler de lange facader. Mellembygnigerne er et nyt arkitektonisk element i kontorfløjene med nært slægtskab til de eksisterende bygninger og giver variation i oplevelsen af bygningens indre.

Firmaet Pfizer er blandt de største medicinalkoncerner på verdensmarkedet inden for forskning, udvikling og fremstilling af lægemidler.

Fakta
Bygherre
Pfizer Danmark
Ibrugtagning
2007
Areal
4500 m²
Anlægssum
kr. 115 mio.
Samarbejdspartnere
Alectia A/S
Finn Jørsboe