Skole i Bymidten : 1. konkurrenceprojekt

Konkurrenceprojekt. Grundholdningen i forslaget til Projekt Skole i Bymidten er tilpasning af de fysiske rammer til det enkelte menneskes aktuelle behov med fokus på at …

Konkurrenceprojekt. Grundholdningen i forslaget til Projekt Skole i Bymidten er tilpasning af de fysiske rammer til det enkelte menneskes aktuelle behov med fokus på at etablere et læringsmiljø, hvor barnet og den unge er i centrum i et bredt fagligt tilbud med mange læringsstile og steder. Musikskole, SFO’en og Klub integreres i den faglige undervisning for at etablere et kreativt musisk tilbud og en sammenhængende hverdag for både børn og unge.

Områdets ældste, røde murstensbygninger renoveres og ombygges, så eksisterende fine kvaliteter bevares og fremhæves. Disse bygningers volumener, facaderytmer og bygningsprofil fremstår uændret med enkelte nye åbninger mellem inde- og udearealer. Disse bygninger hviler som røde murstenskroppe på det bølgende terræn.

Bygningerne opført omkring 1970 ombygges gennemgribende og tilføjes nye markante bygningselementer. Bygningernes grundplan bevares, mens store dele af de eksisterende facadepartier fjernes. Her etableres nye, åbne overgangszoner mellem ude og inde. Zoner, der i form af facadespring bølger frem og tilbage. Spring der ude og inde danner større og mindre havne for en variation af anvendelsesmuligheder og en mangfoldighed af liv og mennesker.

Skolen inddeles overordnet i tre enheder: Læringsbyen til de yngste, Kundskabsbyen for 4.-6. klasse og Vidensbyen til de ældste klassetrin. Disse byer kan opleves som sammenhængende og dog selvstændige enheder, tilpasset de forskellige alderstrin og læringsniveauer. Bygningskompleksets samlede størrelse opdeles i byernes mindre enheder, så den enkelte brugers møde med den ny Skole i Bymidten forekommer i overskuelige rum med menneskelig skala. Samtidig fremstår hver by som del af en fungerende helhed med tætte forbindelser mellem funktioner og til øvrige enheder.

Fakta
Bygherre
Helsingør Kommune
Areal
ca. 18.300 m2 ombygning
ca. 5.500 nybygning:
Multihal og parkeringshus
ca. 19.900 m2 udearealer
Anlægssum
kr. ca. 211 mio.
Samarbejdspartnere
KHR Arkietkter
EKJ Rådgvivende Ingeniører A/S
Thing og Brandt Aps