Sct. Budolfi

Dall & Lindhardtsen A/S har siden 1998 været arkitekt for Budolfi kirke. Efter udarbejdelse af en tilstandsrapport for det samlede bygningsanlæg, er en stærkt tiltrængt …

Dall & Lindhardtsen A/S har siden 1998 været arkitekt for Budolfi kirke. Efter udarbejdelse af en tilstandsrapport for det samlede bygningsanlæg, er en stærkt tiltrængt restaurering blevet gennemført i etaper. Arbejdet har omfattet såvel egentlige bygningsarbejder, som belysningsarmaturer og andet inventar.

Kirkens tage og murværk er renoveret efter rådskader og sætninger. Ud- og indvendige vægflader er istandsat og nykalkede efter afrensning.

Serviceområderne i kirken er gjort tidssvarende, bl.a. ved etablering af kørestolsadgang, elevator og nye toiletter, og der er indrettet kirketjenerkontor i en sidebygning, og organistkontor i en etage i tårnet. I kirkens krybt er endvidere nyindrettet forsamlingssal/mødelokale.

Fakta
Bygherre
Budolfi Kirkes Menighedsråd
Ibrugtagning
Ultimo 2002
Anlægssum
kr. 18,7 mio.