SDU : Institut for Idræt og Biomekanik

Projektet omfatter nybyggeri af bygning for Institut for Idræt og Biomekanik, byggeafsnit 39 på Syddansk Universitet i Odense. Universitets- og Bygningsstyrelsen vil som bygherre for …

Projektet omfatter nybyggeri af bygning for Institut for Idræt og Biomekanik, byggeafsnit 39 på Syddansk Universitet i Odense. Universitets- og Bygningsstyrelsen vil som bygherre for Syddansk Universitet opføre en bygning, der skal rumme funktioner for idrætsfaciliteter på universitetscampus i Odense.

Bygningen er tilgængelig for offentligheden og skal være et udgangspunkt for vidensdeling om motions- og bevægelsesaktiviteter. Der skal være et flow af brugere i bygningen. Brugere er i denne sammenhæng blandt andet borgere, studerende, børn og unge fra skoler, sfo og børnehaver, beboere fra plejehjem, handicappede samt udøvere af tilpasset idræt og bevægelse.

Aktiviteterne i bygningen tænkes udfoldet og formidlet gennem faciliteter, hvor rumlige konstellationer fungerer som værksteder for idéudvikling, innovations- og formidlingsprocesser. De fysiske rammer skal eksplicit udtrykke idéen om Active Living.

En del af byggeriets aktiviteter kan foregå både ude og inde. Overgange mellem interne og eksterne miljøer vil have stor betydning for anvendelsen af bygningen.

Der skal etableres optimalt samspil med de grønne arealers faciliteter, parken, stisystemer, bevægelsesarealer, legepladser og motoriske træningssteder. Glidende overgange mellem ude og inde giver mulighed for at etablere områder med anvisninger, låneredskaber, formidlingsmateriale og virtuelle eller digitale bevægelsesfunktioner. Byggeriet udføres i lavenergiklasse 1.

Fakta
Bygherre
Bygningsstyrelsen
v. Lone Margrethe Petersen
Ibrugtagning
2013
Areal
3.500 m²
Anlægssum
91 mio. kr.
Samarbejdspartnere
OBH Rådgivende Ingeniører A/S, Rosseels Tegnestue, Egebjerg By & Landskab