SDU : Nyt Sundhedsvidenskabelig Fakultet

Dall & Lindhardtsen har, som en del af Konsortiet Medic OUH, vundet 1.præmie i en prækvalificeret projektkonkurrence vedrørende nyt Supersygehus i Odense, Nyt OUH, og …

Dall & Lindhardtsen har, som en del af Konsortiet Medic OUH, vundet 1.præmie i en prækvalificeret projektkonkurrence vedrørende nyt Supersygehus i Odense, Nyt OUH, og nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet/SUND, ved SDU.

Nybyggeriet skal huse SUND’s forsknings- og uddannelsesaktiviteter og administration, opføres umiddelbart syd for den eksisterende universitetscampus og med tilknytning til denne sikre et tværfagligt miljø i verdensklasse for såvel forskning, uddannelse og vidensdeling i sundhedssektoren. Den planlagte bygningsmæssige nærhed mellem et af landets store universitetshospitaler og et flerfakultært universitet, er unikt for Danmark og i international sammenhæng.

SUND er overordnet disponeret i tre nord-syd gående fløje. Mod vest placeres institutternes våde laboratorier, i midten institutternes tørre kontorarealer og mod øst et afvekslende gangforløb med undervisningsrum og pause- og opholdsarealer, der har en bredde, så det kan rumme flow og ophold. Mod syd kobler SUND sig direkte på Nyt OUH’s bygning, og mod nord kobler SUND’s laboratorier sig direkte på eksisterende SDU.

Herudover kobles SUND’s hovedstrøg direkte på SDU’s eksisterende hovedgade, Stenten, hvor flow og ophold flyder sammen i en vekselvirkning mellem undervisningslokaler, pausearealer, mødesteder og studiezoner fra nord til syd i Vidensaksen. Undervejs får man varierende kig til landskab og fredskov udenfor.

Udbygningen af SDU med SUND tager udgangspunkt i en videreførelse af SDU’s klare bygningsstruktur og arkitektoniske formsprog. Der er indarbejdet bæredygtighed, energioptimering og de naturskønne omgivelser tænkes ind i projektet, som udvidelse af bygningsmassen således, at der skabes sammenhæng mellem natur og bygning. SUND skal leve op til bygningsreglementet 2015.

Myndighedsprojektet blev afleveret i juli 2017 og den videre projektering pågår.

Fakta
Bygherre
Bygningsstyrelsen v. Hanne Alrø
Ibrugtagning
Forventet 2022
Areal
Ca. 50.000 m²
Anlægssum
Ca. 1,2 mia. kr.
Samarbejdspartnere
KHR Arkitekter A/S, White Arkitekter A/S, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, Oluf Jørgensen A/S, WSP Sverige AB