SDU : Syddansk Universitetsbibliotek

Opgaven omfatter ombygning af ca. 7.000 m² bruttoetageareal på SDU’s eksisterende hovedkompleks på campus i Odense samt tilbygning af ca. 1.350m² bruttoetageareal udført som ny …

Opgaven omfatter ombygning af ca. 7.000 m² bruttoetageareal på SDU’s eksisterende hovedkompleks på campus i Odense samt tilbygning af ca. 1.350m² bruttoetageareal udført som ny 2. etage på taget af de eksisterende bygninger.

Projektet gennemføres med henblik på rokering af biblioteket samt etablering af nye kontorfaciliteter og ca. 20 nye, centralt placerede hold- og klasselokaler. Omlægning og omstrukturering af bibliotek tager udgangspunkt i brugerworkshops og registrerede, faktuelle behov og funktioner.

I biblioteket etableres lokaler for medarbejdere, forskere, undervisere og studerende i studiezoner og loungemiljøer, som underbygger intentionerne for projektstudiet PBL (Project Based Learning). Bibliotekets kerneydelse – informationsformidling – styrkes gennem overskuelige planløsninger, der gør det enkelt for de kommende brugere at orientere sig samt at tilegne sig ny viden.

Projektet skal etablere nye rumligheder for universitetets basisfaciliteter, den pædagogiske ramme og bibliotekets administration, så brugerne af Syddansk Universitetsbibliotek får adgang til den ønskede information gennem let tilgængeligt materiale i elektronisk form, fra åbne hylder eller levering fra afdelinger og fjernarkiver.

Opgaven udføres i det eksisterende campusanlæg med et stærkt arkitektonisk hovedgreb. Ombygningen udføres med respekt for det eksisterende anlæg og forstærker i sit formsprog og materialevalg det oprindelige universitets arkitektoniske træk.

Fakta
Bygherre
Bygningsstyrelsen v. Lone Margrethe Petersen
Ibrugtagning
Etape 1: 2013, Etape 2: 2014
Areal
Klasselokaler ca. 500 m²
Bibliotek ca. 7.550 m²
Anlægssum
63 mio. kr.
Samarbejdspartnere
OBH Rådgivende Ing. A/S