Skolen i Bymidten : 2. konkurrenceprojekt

Skolen i Bymidten – en ny aktiv bydel Vores forslag til Skolen i Bymidten, SiB, udvikles på baggrund af stedets fantastiske historie i tråd med …

Skolen i Bymidten – en ny aktiv bydel

Vores forslag til Skolen i Bymidten, SiB, udvikles på baggrund af stedets fantastiske historie i tråd med de indledende forstudier og tidligere konkurrenceforslag til en ny skole og aktiv bydel i Helsingør. Her forenes fortællingen om stedets historie, et bredt spektrum af funktioner og arkitektoniske værdier i en samlet enhed, der henvender sig til såvel skolens elever og ansatte, som til en bred gruppe af byens borgere, turi­ster og besøgende fra Helsingørs opland.

Den ambitiøse forvandling af SiB vil i fremtiden funge­re som en aktivitetsgenerator i lokalområdet og samle borgere på tværs af alder og aktivitetsønsker – her er der plads til fællesskab om læring, musik, sport, be­vægelse og leg med lokal forankring og globalt udsyn.

Gennem en klar strategi skal der skabes en stærk identitet, der kan sætte Skolen i Bymidten på dan­markskortet som banebrydende med et unikt un­dervisningsmiljø med bevægelse og musik som en integreret del af muligheden for innovative undervis­ningsmetoder og en helt særlig interaktion med den omgivende by. Et nyt signaturelement for Helsingør By, men i særdeleshed for Skolen i Bymidten.

Med vores forslag til jer for Skolen i Bymidten frem­kommer vi med et projekt, der rummer Vidensbyen, Idrætshallen og Musikskolen etableret som nybyggeri på den gamle biblioteksgrund. Byggeriet vil, som øn­sket, være på brutto 5.400 – 5.500 m² fordelt med ca. 2.000 m² til udskolingen, vidensbyen, ca. 1.500 m² til idrætshallen og ca. 2.000 m² til musikskolen.

Med vores forslag har vi etableret forudsætningerne for et byggeri, der fremstår som et signaturelement for Skolen i Bymidten og vi har i særlig grad fokuseret på at redegøre for følgende forhold:

  • De tre enheders placering på grunden.
  • Den arkitektoniske og funktionelle hovedidé
  • Sammenhængen mellem de enkelte elementer
  • Samspillet mellem inde- og udearealer
  • Facadeudtrykket

 

 

Fakta
Bygherre
Helsingør Kommune
Samarbejdspartnere
GPP arkitekter
EKJ Rådgivende Ingeniører
Thing & Brandt