Skovvangsskolen

Skovvangskolen er resultatet af tegnestuens 1. præmie foreslag i en arkitektkonkurrence, afholdt af Glostrup Kommune i 1980. Projektet omfatter en tre-sporet folkeskole til og med …

Skovvangskolen er resultatet af tegnestuens 1. præmie foreslag i en arkitektkonkurrence, afholdt af Glostrup Kommune i 1980.

Projektet omfatter en tre-sporet folkeskole til og med 9. klasse, samt børneinstitution, læge- og tandlægeklinik.

Skolen er udformet som en lille bydannelse, hvor de enkelte afsnits hjemmeområder omslutter et gårdrum. Ved hovedindgangen danner administrationsfløj og gymnasitiksal ryg mod omgivelserne og definerer skolens område i forhold til den omliggende by. Interne stier forbinder skolens enkelte dele, så skolens elever og ansatte kan bevæge sig rundt til de forskellige funktioner/afsnit inden for skolens område.

Hjemområderne er u-formede hvor de specifikke lokaler danner periferi og har adgang til et sammenhængende fællesområder med pause- og legearealer samt elevkøkken. Fra dette fællesareal er der adgange til det udendørs uregelmæssigt formet gård- og legeareal. På ydersiden af hjemområdet er indrettet havearealer til klasserne.

Skolens skala er tilpasset det omliggende overvejende lave by og åbne byområde men præsenterer sig med sine markante bygningsprofiler som et særligt bygningsanlæg i byen.

Skolen er opført i fire etaper fra 1989 til 2001. Den første etape (4.400 m2) er opført i fagentreprise og de tre etaper (7.000 m2) i totalentreprise. Efterfølgende er administrationsfløjen i 2002 ombygget til læge- og tandlægeklinik.

Fakta
Bygherre
Glostrup Kommune
Ibrugtagning
1989-2002
Areal
11.400 m2
Anlægssum
ca. kr. 65 mio
Samarbejdspartnere
Carl Bro a/s
Svend Kirkegaard