Slagelse Ny Idrætshal

Totalentreprisekonkurrence for Slagelse Kommune udarbejdet som tilbudsprojekt i samarbejde med entreprenørfirmaet N. H. Hansen & Søn A/S. Kommunen ønsker sammen med Slagelse Gymnasium t bygge …

Totalentreprisekonkurrence for Slagelse Kommune udarbejdet som tilbudsprojekt i samarbejde med entreprenørfirmaet N. H. Hansen & Søn A/S.

Kommunen ønsker sammen med Slagelse Gymnasium t bygge en ny idrætshal ved Slagelse Kommune i uddannelsesfirkanten. Grunden ved den eksisterende idrætshal fremstår med et åbent areal mod nord og øst ved Vester Ringgade. Her placeres den Ny Idrætshal, der åbner sig ud mod Slagelse by og tårne. Idrætshallens unge energi og lokalområdets traditioner kan bølge ind over hinanden og skabe et fremtidigt, åbent samlingssted, der styrker identiteten for både Slagelse Kommunes Ny Idrætshal og lokalområdet.

Hoveddispositionen inddrager omverden i den nye idrætshals livsbekræftende aktiviteter. Facaden åbner sig derfor mod øst med vindfang og glasfacaden under en baldakin mod Vester Ringgade. Gennem glaspartier i facaden kan bevægelserne i hallen opdages og dermed blive idrætshallens ansigt, der signalerer åbenhed, fællesskab og fleksibilitet, mens omgivelserne inddrages i brugen af idrætshallen og interessen hos den forbipasserende igangsættes.

Den Ny Idrætshal aflæses som to markante former, der griber sammen. En gul, lav murstensbygning skyder sig ind i det eksisterende terræn ved siden af en høj, mørk og stålbeklædt hal. Den lave murstensbygning formidler overgangen til de eksisterende bygninger i syd, mens hallen rejser sig mod luften i nord. De to markante bygningskroppe gennemskæres og åbnes på enkelt vis med to bånd af glaspartier, som bugter sig omkring hhv. den murede og den stålbeklædte facade.

Østfacaden i idrætshallen skaber den markante sammenhæng med omgivelserne, hvor elever, studerende, kvarterers beboere og handlende, sportsudøvere og fritidsaktive bevæger sig forbi på vej og sti. Byggeriet skal eksplicit vise, at den Ny Idrætshal i Slagelse Kommune rækker ud over egne aktiviteter. Her ønskes og værdsættes samarbejde og fællesskab med børn, unge og ældre fra en mangfoldig vifte af fritidsbrugere.

Fakta
Bygherre
Slagelse Kommune
Areal
ca. 1.400 m2
Anlægssum
ca. kr. 18 mio.
Samarbejdspartnere
HaCaFrø A/S