Svanemøllens Kaserne

Dall & Lindhardtsen A/S deltog i den åbne konkurrence om en ny helhedsplan for Svanemøllens Kaserne. Svanemøllens Kaserne er et af de sidste tilbageværende militæranlæg …

Dall & Lindhardtsen A/S deltog i den åbne konkurrence om en ny helhedsplan for Svanemøllens Kaserne.

Svanemøllens Kaserne er et af de sidste tilbageværende militæranlæg i Københavnsområdet, der stadig bruges af Forsvaret. Helhedsplanen skal sikre, at området udbygges og tilpasses Forsvarets skiftende behov i fremtiden.

Vores forslag til helhedsplanen tager udgangspunkt i det eksisterende hovedanlæg, der afgrænses fra den øvrige del af grunden. Den øvrige del af grunden planlægges ud fra de eksisterende bygninger, i en vifteform med udgangspunkt i hovedanlægget. Vifteformen inddeles i 5 ’vinger’ hvoraf tre udføres som bebyggede områder og 2 udføres som landskabskiler.

De tre bebyggede ’vinger’ i vifteformen styres af et grid, der sikrer, at fremtidig udbygning af området sker efter en styrende struktur, der skaber sammenhæng på grunden. Byggeriet varieres i de tre bebyggede ’vinger’ i vifteformen.

Centralt ligger det nye domicil for Forsvarets Efterretningstjeneste (den eneste programmerede bygning for helhedsplanen). FE-domicilet opføres som ét sammenhængende volumen, hvis bygningskroppe lægger sig i selve grid’et. FE-domicilets facade understreger soliditet og sikkerhed, idet FE-domicilets selvstændige perimetersikring udformes i cortén som en del af facaden.

Mod syd opføres byggeri som en bymæssig karréstruktur. Byggeriet er ikke programmeret for dette felt, men i karréens struktur kan både opføres store og små rumligheder – og om nødvendigt kan to karréer bygges sammen og skabe et større bygningsvolumen.

Nord for hovedanlægget opføres byggeri i en landskabelig kontekst, hvor der her bygges mellem eksisterende bygninger. Mellem bygningerne skabes blød trafik i et landskabeligt forløb, der skal sikre aktivitet på terrænniveau i det militære område.

Vi er kommet med et godt bud på en strukturerende helhedsplan for fremtidig udbygning af det historiske militære anlæg, der favner og respekterer den historie, der ligger til grund for Forsvarsakademiets og FE’s måde af bygge på.