Tikøb Familiehus

Dall & Lindhardtsen er totalrådgiver på opførelsen af ny børneinstitution samt renovering af eksisterende bygninger. Projektet for Tikøb Familiehus omfatter ca. 475 m² om- og …

Dall & Lindhardtsen er totalrådgiver på opførelsen af ny børneinstitution samt renovering af eksisterende bygninger.

Projektet for Tikøb Familiehus omfatter ca. 475 m² om- og tilbygning samt energirenovering.

Tikøb Familiehus rummer daginstitution for ca. 75 børn i alderen 0-6 år. Her er tale om ca. 30 vuggestuebørn i alderen 0-2 år samt ca. 45 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Bygningen rummer tilhørende personalefaciliteter samt et produktionskøkken med kapacitet til 90 personer.

Med afsæt i eksisterende geometri, tilført nye moderne områder, etableres en institution, der skaber gode rammer for børn og personale, samt udvidelse af den samlede kapacitet i området. Institutionen er placeret, så der skabes velorienterede udeområder og hensigtsmæssige adgangsforhold.

Den eksisterende institutionsbygning er bygget i 1970. Den består af hvidmalede ydervægge i gasbeton og bølgeeternittag. Vindueskarme og døre fremstår med sortmalet træ. I sit udtryk minder bygningen meget om den tids parcelhuse. Med projektet for ombygningen gives bygningen et facadeudtryk, der signalerer en levende daginstitution med fokus på leg og forestillingsevne men også det taktile og sansemæssige.

Brugernes ankomst til institutionen fra den højt liggende parkeringsplads gør, at bygningen i højere grad end mange andre bygninger opleves set ovenfra. Taget ekspressive form, med udvidelsen mod øst etableres som skråt afskårne kuber beklædt med røde sinusbølgeplader med hver sin ensidige taghældning, tilsvarende den eksisterende bygnings taghældning. På den måde relaterer tilbygningen sig til den eksisterende bygnings tagflade og materialitet.

Ved indgangene til hhv. vuggestuen og børnehavens garderober drejes facadebeklædningen så bølgerne vender vandret for på den måde at markere indgangspartierne samt skabe variation i skyggevirkningen.

I projektet efterisoleres eksisterende facade og eksisterende vinduer udskiftes i hele institutionen til nye ventilationsvinduer. Som et genkendeligt element beholdes de eksisterende vinduers proportioner således, at vinduerne i tilbygningen har samme proportioner som eksisterende vinduer.

Fakta
Bygherre
Helsingør Kommune
Areal
475 m²