TropeZOO

Tropehuset er opført som en tilbygning til Abejunglen og indeholder en naturlig forlængelse af denne. Tropezoo er forbundet med Abejunglen, således at man ved en …

Tropehuset er opført som en tilbygning til Abejunglen og indeholder en naturlig forlængelse af denne.

Tropezoo er forbundet med Abejunglen, således at man ved en rundgang har en sammenhængende oplevelse af regnskoven og nogle af de dyr den rummer.

Bygningen underordner sig på sin vis Abejunglens profil og viser sig udadtil primært ved sit foldede glastag, der overdækker de to største udstillinger i bygningen.

På baggrund af ZOO’s detaljerede program er bygningen udformet som en relativt neddæmpet bygning som fra indgangen åbner sig i stor glasoverdækket regnskovshal, der er tæt indrettet med vandfald, søer, store planter, forskellige regnskovsdyr og fritflyvende fugle. Fra regnskoven ledes publikum gennem en udstillingsdel med en række store glasoverdækkede dioramaer, en lang række små udstillingsmontre og anden formidling i en del af bygningen, der er uden dagslys.

Herfra ledes man ind i sommerfuglehallen, der ligesom regnskovshallen er et stort glasoverdækket rum, men med fritflyvende sommerfugle i alle farver og størrelser og et væld af blomstrende træer og buske. Før man forlader sommerfuglehallen passerer publikum krokodilleanlægget med vandfald og en sø, hvori man gennem store glasruder ser fisk og nilkrokodiller.

Bygningens formgivning følger i nogen grad Abejunglens robuste karakter, men er i sin detaljering og overfladevalg mere forfinet, ganske i tråd med den lettere og lysere karakter, som udstillingerne tilsiger.

Fakta
Bygherre
Zoologisk Have København
Ibrugtagning
1994
Areal
1.550 m² inkl. udeanlæg
Anlægssum
ca. kr. 32 mio.
Samarbejdspartnere
Ingeniør: Carl Bro A/S
Landskabsarkitekt: Andreas Bruun