Zoo Perspektivplan

På baggrund af Zoologisk Haves visioner for Havens fremtid har Dall & Lindhardtsen A/S i snævert samarbejde med Zoo og med landskabsarkitekter Svend Kierkegaard og …

På baggrund af Zoologisk Haves visioner for Havens fremtid har Dall & Lindhardtsen A/S i snævert samarbejde med Zoo og med landskabsarkitekter Svend Kierkegaard og Peter Thorsen & Finn Jørsboe i 1999 udarbejdet Perspektivplan ZOO 2010. Da Perspektivplanen omfatter dele af Søndermarken er udarbejdelse af planen endvidere sket i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Zoologisk Have København er Danmarks Nationale Zoo, og Haven har en markant international profil. For at Zoologisk Have fortsat kan hævde sig i konkurrencen med andre attraktioner i hovedstaden og internationalt, er det bydende nødvendigt, at Haven løbende udvikler sig i takt med tidens krav til formidling, anlægs- og udstillingsdesign samt forskningens seneste resultater.

Da Zoologisk Have påbegyndte sin moderniseringsplan i 1979, valgte man at opdele Haven i geografiske regioner med hovedvægten lagt på dyr fra Norden, Asien, Afrika, Sydamerika og den amerikanske Stillehavskyst, og i mindre grad på dyr fra Nordamerika og Australien. Denne overordnede disponering af Haven fastholdes i planen.

De overordnede principper for planen tager udgangspunkt i nogle hovedformål: De udstillede dyrs behov og velfærd, formidling af viden om vores natur samt publikums oplevelse på deres tur gennem Haven. Der lægges endvidere vægt på, at nyanlæg gives høj arkitektonisk værdi og at Zoologisk Have landskabsmæssigt knytter sig naturligt til de omgivende parker, Frederiksberg Have og Søndermarken.

Fakta
Bygherre
Zoologisk Have København
Ibrugtagning
1999
Samarbejdspartnere
Sv. Kierkegård
Peter Thorsen
Finn Jørsboe