Rådgivning

 

Vi skaber værdi ved at forstå og omsætte jeres behov og ønsker til den rigtige arkitektoniske løsning

 

For os er professionel rådgivning en selvfølge.

En rådgivning, der tilfredsstiller bygherrens forventninger til kvalitet, økonomi og tid og som omsætter deres ønsker og krav til en skræddersyet arkitektonisk løsning.

For at øge byggeriets værdiskabelse for kunden er det helt afgørende, at vi i programmeringen af projektet, finder ind til kernen af opgaven og stiller de relevante spørgsmål, så bygherre og rådgiver(e) får en fælles bevidsthed om målet for opgaven og processen for at komme derhen.

Det grundige, indledende arbejde forarbejdes i et gennemarbejdet byggeprogram, som danner grundlag for projektet og som i de efterfølgende faser kan videreudvikles og projekteres til arkitektur, som løfter sig over det forventelige og som skaber en merværdi for bygherren og brugerne i det færdige byggeri.

Læs mere om vores vision for arkitekturen her.

 

Dall & Lindhardtsen yder

 • Bygherrerådgivning
 • Arkitektrådgivning
 • Totalrådgivning

– indenfor:

 • Nybyggeri
 • Renovering, ombygning og og transformation
 • Bevaringsværdige og fredede bygninger

 

Full-service tegnestue

Tegnestuen i Helsingør huser pt. knap 20 arkitekter og bygningskonstruktører – herunder DGNB-konsulenter, arbejdsmiljøkoordinatorer m.fl. Vores primære arbejdsområde er bygningsarkitekturen. Referencelisten viser tegnestuens erfaring i at indarbejde komplicerede funktionskrav i unikke og helstøbte bygninger.

Vi yder arkitektrådgivning som totalrådgivning, delt rådgivning eller på anden måde, afhængigt af den enkelte bygherres ønsker og behov. Ved totalrådgivning tilknyttes ingeniører, konsulenter og andre specialister som selskabets underrådgivere, ligesom selskabet til tider er underrådgiver for ingeniørfirmaer, hvor de er valgt som totalrådgiver.

Vi ønsker og tilstræber, at enhver kunde oplever samarbejdet med os som kompetent og velkoordineret.

 

Udfordringer udvikler

Vi arbejder indenfor hele den arkitektfaglige skala fra design til planlægning, og varetager rådgivning i alle faser fra idé til færdigt byggeri og drift. Vi udfører store og små opgaver for både offentlige bygherrer – i stat, regioner og kommuner – og private bygherrer. Spændet i vore referencer viser vores faglige bredde – fra laboratorier til lagerhaller, fra sygehuse til savanner. Vi løser traditionelle og utraditionelle opgaver – og tager gerne imod faglige udfordringer. Det er her, vi for alvor udvikler byggeriet, samarbejdet med bygherre – og os som tegnestue.

 

Kompetencer

Det er tegnestuens faglige kompetencer der bevirker, at klienten får et byggeri, der i overensstemmelse med god byggeskik, opfylder de af bygherren stillede krav til byggeteknik, brugsværdi og øvrige arkitektoniske kvaliteter. Dall & Lindhardtsen A/S’ Kvalitets- og miljømanual er udarbejdet med udgangspunkt i DANSKE ARK’s og FRI’s paradigme for kvalitetsledelse efter DS/EN ISO 9001:2008, norm for kvalitetsledelsessystem.

Vi ønsker, at de bygninger firmaet udfører, gennem den samlede livscyklus påfører miljøet mindst mulig belastning. Vi har erfaring med miljørigtig projektering, hvilket giver god mulighed for at skabe bæredygtige løsninger, baseret på bevidste valg. Vi giver vores bygherrer grundig vejledning og rådgivning gennem projektforløbene, således at bygherren kan opstille sine specifikke miljømål og rådgiverne efterfølgende i løsning af opgaven kan sikre, at målene nås og dokumenteres.

 

Vi kan tilbyde

 • Projekteringsledelse
 • Projektledelse
 • Byggeledelse
 • IKT ledelse
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed P+B
 • Kvalitetssikring
 • Afleveringsforretning
 • Fagtilsyn
 • Projektopfølgning
 • Udbud
 • Bygningssyn
 • Tilstandsvurdering
 • Vedligeholdelsessyn
 • Driftssyn
 • DGNB og bæredygtighed
 • Tilgængelighed

 

Tegnestuen har mere end 20 års erfaring med CAD-projektering. Alle medarbejdere har PC-baserede arbejdsstationer med adgang til tegneprogrammerne Revit og AutoCAD Architecture. Vi benytter digitale planlægningsværktøjer, grafiske programmer og 3D modelværktøjer. Der benyttes Projektweb, som vi gennem de sidste 10 år har haft rigtig gode erfaringer med.

Du kan læse om vores team, historie, tegnestue og ledelse her.