Faglige kompetencer

Det er tegnestuens faglige kompetencer der bevirker, at klienten får et byggeri, der i overensstemmelse med god byggeskik, opfylder de af bygherren stillede krav til byggeteknik, brugsværdi og øvrige arkitektoniske kvaliteter.

Dall & Lindhardtsen A/S’ Kvalitets- og miljømanual er udarbejdet med udgangspunkt i DANSKE ARK’s og FRI’s paradigme for kvalitetsledelse efter DS/EN ISO 9001:2008, norm for kvalitetsledelsessystem.

Faglige kompetencer

 • Projekteringsledelse
 • Projektledelse
 • Byggeledelse
 • IKT ledelse
 • Arbejdsmiljø og sikkerhed P+B
 • Kvalitetssikring
 • Afleveringsforretning
 • Fagtilsyn
 • Projektopfølgning
 • Udbud
 • Bygningssyn og tilstandsvurdering
 • Drift- og vedligeholdelsessyn
 • DGNB og bæredygtighed
 • Tilgængelighed

Vi ønsker, at de bygninger firmaet udfører, gennem den samlede livscyklus påfører miljøet mindst mulig belastning. Vi har erfaring med miljørigtig projektering, hvilket giver god mulighed for at skabe bæredygtige løsninger baseret på bevidste valg. Vi giver vores bygherrer grundig vejledning og rådgivning gennem projektforløbene, således at bygherren kan opstille sine specifikke miljømål og rådgiverne efterfølgende i løsning af opgaven kan sikre, at målene nås og dokumenteres.

Tegnestuen har mere end 20 års erfaring med CAD-projektering. Alle medarbejdere har PC-baserede arbejdsstationer med adgang til tegneprogrammerne Revit og AutoCAD Architecture

Vi benytter digitale planlægningsværktøjer, grafiske programmer og 3D modelværktøjer.

Der benyttes projektweb, som vi gennem de sidste 10 år har haft rigtig gode erfaringer med.