Vores vision

 

Arkitektur skal bygge videre på vores fælles nordiske bygningskultur, hvor mennesket, det gode håndværk og enkeltheden er i centrum.

 

Vi har i Norden en lang og stærk tradition for arkitektur af høj funktionel, byggeteknisk og æstetisk kvalitet. Vi mener, at det er en tradition, der forpligter, og som gør, at vi som arkitekter altid skal gøre os umage – og kun tegne noget, der lever op til vores egne høje ambitioner, noget, vi selv tror på.

I mere end et halvt århundrede har Dall & Lindhardtsen tegnet byer, byrum og bygninger. Bygningstransformationer og -ombygninger af eksisterende bygninger, som bygger videre på stedets iboende kvaliteter og nybyggeri, der tilpasser sig sine omgivelser, og som har lært af vores byggetradition, kultur og værdier.

Vi har tegnet – og vil fortsat tegne – arkitektur, som har en vis grad af ydmyghed og respekt for den fysiske, kulturelle og historiske kontekst, det bygger sig ind i. Dermed ikke sagt, at arkitektur ikke skal have en markant arkitektonisk profil, være smuk og markere sig i bybilledet – tværtimod. Arkitektur skal på én gang pege fremad, samtidig med, at den forbinder nutiden med fortiden og tilføjer et nyt, interessant – og ambitiøst – lag til vores bygningskultur.

Vi har tegnet – og vil fortsat tegne – arkitektur, hvor det gode håndværk med velafprøvede og bygbare løsninger, udført i robuste materialer, som patinerer flot, står i centrum og er afgørende for, at bygningen også er smuk om 100 år.

Vi har tegnet – og vil fortsat tegne – arkitektur, som er designet til mennesker, som lever og arbejder i netop i de bygninger. De mennesker er omdrejningspunktet og vores primære fokusområde i både udviklings- og projekteringsprocessen. Men vil har og vil også tegne arkitektur, der der designet til alle os andre: Vi, der aldrig kommer indenfor i bygningerne, men som ser det fra vores vindue eller passerer forbi, på vej til og fra arbejde.

For vores byer og vores bygninger tilhører fællesskabet og er en del af vores fælles bygningsarv og den historie, vi alle bør værne om.