Om os

Vores historie

Virksomheden blev grundlagt i 1968 af arkitekterne Hans Dall og Torben Lindhardtsen og har lige siden skabt arkitektur, som bygger videre på den fælles nordiske bygningskultur, hvor mennesket, det gode håndværk og enkeltheden er i centrum.

Gennem fem årtier har vi tegnet byer, byrum og bygninger både offentlige, som private bygherrer. Vi står i spidsen for transformationer og -ombygninger af eksisterende bygninger, som bygger videre på stedets iboende kvaliteter – lige såvel som vi udvikler nybyggeri, der tilpasser sig sine omgivelser.

I enhver bygning, transformation eller renovering, vi tegner, sætter vi en ære i at tage hensyn til – og ikke mindst integrere – den byggetradition, kultur og de værdier, som stedet, brugerne og det omkringliggende miljø rummer.

 

Stephen Hansens Palæ i Helsingør

Tegnestuen har kontor i Stephen Hansens Palæ på Strandgade 95 i centrum af Helsingør. Stephen Hansens Palæ er en smuk og fredet ejendom, som i al sin enkelhed udtrykker en arkitektur af høj bygningskulturel kvalitet. Palæet er tegnet af Philip de Lange og bygget i 1759-63 af overkrigskommissær Stephen Hansen. Efter opførelsen overdrog Stephen Hansen huset til sin datter og svigersøn, den hollandske konsul Jean Christopher Van Djurs, der benyttede huset til privatbolig samt kontor for det van Deurs’ske handelshus.

Fra palæet har vi direkte udsigt over havet og det livlige havneliv, tre minutters gang til Helsingør Station på Kystbanen og lige så få skridt til både handelslivet i gågaderne og Kulturværftet med dets store bibliotek til inspiration og fordybelse.

Det er med stor glæde, at Dall & Lindhardtsen bor i disse smukke omgivelser og fremover vil tage del i den fælles fortælling om dette flotte hus.

Medarbejderne

Dall & Lindhardtsen består først og fremmest af medarbejdere, hvis faglige ambitioner og menneskelige kvalifikationer er vores store styrke. Med en kreativ tilgang og ambitioner om høj professionalisme, bidrager medarbejderne til tegnestuens fortsatte udvikling.

Vi beskæftiger pt. arkitekter og konstruktører, som tilsammen sikrer et bredt, fagligt fundament. Vi føler ligeledes et ansvar for at medvirke til uddannelse af fremtidens arbejdskraft og har løbende praktikanter i huset inden for arkitektur, bygningskonstruktions- og kommunikationsfaget. Gennem en bevidst efteruddannelsespolitik sikrer vi, at vores medarbejderes viden og kompetencer til stadighed udbygges og vedligeholdes, ligesom indsamlet viden videreformidles internt.

Arbejdsmiljøet er i fokus hos Dall & Lindhardtsen og vi arbejder løbende med at optimere arbejdsforholdene og kulturen på tegnestuen. Vi holder løbende medarbejderdage, faglige møder, sommer- og julefester og meget mere.

 

Ledelse, ejerforhold og bestyrelse

Dall & Lindhardtsen er i dag et aktieselskab, som ejes fuldt ud af de tre partnere, arkitekterne Peter Johansson Jørgensen, Camilla Ulrikkeholm Klinkby og Christian Kloch. Indehaverne yder deres fulde arbejdsindsats i selskabet. Den daglige ledelse varetages af indehaverne i forening.

Selskabets overordnede styrende organ er bestyrelsen, der består af indehaverne samt bestyrelsesformand advokat Henrik Hornsleth. Administrerende direktør er arkitekt MAA Christian Kloch.

Stamdata

Dall & Lindhardtsen A/S
Strandgade 95
3000 Helsingør

Kontakt os her

CVR-nr. 28 68 58 66

Arkitektvirksomhed

Revisor:
PricewaterhouseCoopers PwC, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september

Bankforbindelse:
Jyske Bank, Helsingør

Forsikringsforhold:
Dall & Lindhardtsen A/S er ansvarsforsikret hos Tryg