MAN : PrimeServ Academy

Nybygningen indeholder MAN PrimeServ Academy, der er MAN Diesel & Turbos support- og undervisningsfunktion for brugere og servicefolk primært vedrørende skibsmotorer og udstyr. Bygningen udføres …

Nybygningen indeholder MAN PrimeServ Academy, der er MAN Diesel & Turbos support- og undervisningsfunktion for brugere og servicefolk primært vedrørende skibsmotorer og udstyr. Bygningen udføres som et tredelt anlæg. Den centrale del er et stort og højloftet rum udført som en let konstruktion under hvilken, der kan arbejdes med storskala marinemaskiner og -systemer, tungere diesel maskiner og generatorer samt industrielle kompressorer og gas-/dampturbiner.

På begge sider af det centrale rum er placeret tunge bygningsklumper. Den syd-østlige fløj indeholder administrative funktioner, reception, kontor og møderum. Den nordvestlige fløj indeholder i stuen et undervisningsrum, et pauserum, toiletter og omklædningsfaciliteter samt et lagerrum og på første sal tre undervisningsrum. De tre undervisningsrum på første sal indrettes med auditorieopbygning med op til 49 personer i det største lokale.

Det centrale rum har en række funktioner. Værksteds-, undervisnings- og udstillingsrum som også kan opleves udefra samt yderligere værksteds-/maskinrum og samlingsrum for de personer, der bliver undervist i bygningen. Efter teoretisk undervisning i undervisningsrummene kan deltagerne på skibsmotorer opstillet i det centrale rum praktisk afprøve nogle af de færdigheder, som er lært.

De to tunge fløje fremstår som hvidpudsede bygninger med fabrikslakerede aluminiumsvinduer og døre. Den centrale bygning udføres som en stålkonstruktion med mørkt gråblå fabrikslakerede vinduer og døre/port. Teknikrum fremstår med metalfacader i lys grå metalfarve. Alle bygningsdele udføres med flade tage. Udvendige trapper og balkon langs undervisningsrum udføres i varmtforzinket stål.

Fakta
Bygherre
MAN Diesel & Turbo
Ibrugtagning
2012
Areal
ca. 800 m²
Anlægssum
ca. 16 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Orbicon A/S