Tryg-Baltica

Byggeriet er opført som et samlet hovedsæde for forsikringsselskabet Baltica, og danner ramme om arbejdspladser for mere end 2000 ansatte. Ud over de egentlige arbejdspladser …

Byggeriet er opført som et samlet hovedsæde for forsikringsselskabet Baltica, og danner ramme om arbejdspladser for mere end 2000 ansatte. Ud over de egentlige arbejdspladser indeholder bygningen uddannelsesfaciliteter, kantine, møde- og konferencefaciliteter, EDB-center og rekreative faciliteter.

Den betydelige bygningsmasse er samlet om et indre haveanlæg, der med søer og vandløb skaber et attraktivt friareal for de ansatte.

Bygningerne er primært i to etager og kombinerer cellekontorer og storrumskontorer i en fleksibel indretning. Hele anlægget er formet ud fra et stramt disciplineret system der er bearbejdet og modificeret til en bymæssig struktur, hvor man via glasoverdækkede gader og torve bevæger sig mellem selvstændige bygninger og gennem de forskellige afdelinger og afsnit.

Udvendigt fremstår bygningen i fint detaljeret murværk, hvortil de hvide vinduer, glaspartier og glasbroer danner kontrast og variation.

Indvendigt fremstår bygningen med enkle, lyse overflader. En overvejende del af inventaret og af den anvendte komplettering er designet til bygningen, hvorved er skabt en usædvanlig arkitektonisk helhed.

Fakta
Bygherre
Forsikringsaktieselskabet
Baltica
Ibrugtagning
1989
Areal
ca. 65.000 m2
Anlægssum
720 mio.
Samarbejdspartnere
Carl Bro A/S
Peter Thorsen