Centralsygehuset i Holbæk

Projektet er et resultat af vort 1. præmie forslag i den af Vestsjællands Amt i 1998 udskrevne indbudte projektkonkurrence om ny- og ombygning af Centralsygehuset …

Projektet er et resultat af vort 1. præmie forslag i den af Vestsjællands Amt i 1998 udskrevne indbudte projektkonkurrence om ny- og ombygning af Centralsygehuset i Holbæk.

Gennem et nybyggeri og en omfattende renovering af de eksisterende bygninger er det planen, at Centralsygehuset i Holbæk skal komme til at fremstå som et effektivt og velfungerende sygehus i et harmonisk samlet bygningsanlæg. Det er projektets intention, med den valgte udformning af de nye bygninger, at styrke og forbedre sygehusets funktionelle struktur og logistik.

Opdelingen af nybygningsmassen medfører overskuelige bygningsstørrelser, og opdelingen tager udgangspunkt i funktionelle afsnit, således at man bl.a. undgår gennemgangstrafik, idet alle sygehusets afsnit forbindes direkte til hovedindgangen via den nye snoede glasgang.

Der etableres en ny hovedindgang fra Smedelundsgade, hvor den nye forhal markeres i point de vue fra Smedelundsgade. Projektets nybygninger omfatter ambulatorier, dagkirurgi, skadestue og nye medicinske sengeafdelinger.

Derudover omfatter projektet en etapedelt renovering og ombygning af den eksisterende bygningsmasse med rokeringer og flytning af funktioner med helt nye optimale funktionelle sammenhænge tilfølge.

Projektudformningen tilpasser sig byområdet – i skala og i materialevalg – murværk i gule sten og tegltag. Nye og eksisterende bygninger bindes sammen af forhallen i en let konstruktion af stål og glas.

Fakta
Bygherre
Vestsjællands Amt, Region Sjælland
Ibrugtagning
2003 og 2008
Areal
11.000 m² og 17.000 m²
Anlægssum
167 mio. kr. og 129 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Grontmij CarlBro A/S
Balslev A/S
Peter Thorsen