Transformation

Gladsaxe Gymnasium

Dall & Lindhardtsens arkitekter har transformeret den udtjente – men smukke og bevaringsværdige – svømmehal på Gladsaxe Gymnasium til undervisningsbygning med auditorium og studiezoner. Transformationen skiller sig ud fra mængden ved ikke at have overskrevet sin egen historie.

Læs mere om projektet her.

Nordisk Bygningskultur

Arkitektur skal bygge videre på vores fælles nordiske bygningskultur, hvor mennesket, det gode håndværk og enkeltheden er i centrum.

Vi har i Norden en lang og stærk tradition for arkitektur af høj funktionel, byggeteknisk og æstetisk kvalitet. En tradition der forpligter og som gør, at vi som arkitekter altid skal gøre os umage og kun tegne noget, der lever op til vores egne høje ambitioner og noget vi selv tror på.

Gennem fem årtier har Dall & Lindhardtsen tegnet byer, byrum og bygninger. Bygningstransformationer og -ombygninger af eksisterende bygninger, som bygger videre på stedets iboende kvaliteter og nybyggeri, der tilpasser sig sine omgivelser og som har …

Læs videre her.