Frederiksborg Gymnasium

Dall & Lindhardtsen A/S har udarbejdet et projekt for ombygning af ca. 2.000 m² i en bygningsfløj med 4 etager, der skal rumme de naturvidenskabelige …

Dall & Lindhardtsen A/S har udarbejdet et projekt for ombygning af ca. 2.000 m² i en bygningsfløj med 4 etager, der skal rumme de naturvidenskabelige fag; kemi, fysik, biotek, biologi og naturgeografi.

Gymnasiets bestyrelse har på baggrund af idéoplægget igangsat det videre projektforløb.

Aktiviteter, lokaler og udearealer skal via åbne områder og forbindelser, stå i direkte og synlig kommunikation med brugernes daglige gang. Undervisningen tænkes udfoldet gennem faciliteter, hvor rumlige konstellationer fungerer som værksteder for idéudvikling, innovation og formidling. De fysiske rammer skal eksplicit udtrykke idéen om et naturvidenskabeligt uddannelsesmiljø i et nutidigt valg af løsninger for bygning og installationer.

Bygningen skal huse undervisningslokaler, laboratorier, depoter, samlinger, forberedelsesrum og studieområder samt fordelingsarealer og service-/teknikfaciliteter.

Generelle betragtninger for de fire etager og for samtlige faggrupper i bygningsfløjen viser et ønske om optimerede undervisningsforhold med variation mellem traditionel frontalundervisning og studiezoner for uformel vidensdeling. Ligeledes ønskes lokaler for fagenes samlinger samt forberedelsesrum.

FGC4’s vision om en aktiv skole på forkant med udviklingen og naturfagenes mission skal rummes i bygningsfløjen med lokaler for varierende arbejdsformer, plads for eksperimenter, tværfagligt samarbejde, tema-, projekt- og gruppearbejde, ligesom udearealerne skal kunne inddrages i undervisningen.

Fakta
Bygherre
Frederiksborg Gymnasium & HF v. rektor Peter Kuhlman
Ibrugtagning
Forventet 2020
Areal
ca. 2000 m²
Anlægssum
ca. 16 mio. kr.
Samarbejdspartnere
Tyréns A/S