Helsingør Rådhus

Projektet omfatter en totalrenovering af rådhusets bygninger på Stengade 59 og 61, hvor stuen, 1. og 2. sal på i alt ca. 536 m² totalrenoveres samt …

Projektet omfatter en totalrenovering af rådhusets bygninger på Stengade 59 og 61, hvor stuen, 1. og 2. sal på i alt ca. 536 m² totalrenoveres samt tag og tagkonstruktion, kviste m. vinduer og ”Kikkenborg” udskiftes, forstærkes og renoveres.

Der foretages indvendig ombygning og indretning ift. ønsker fra bygningens brugere, som ønsker en intern omdisponering og tilpasning af bygningernes lokaler. Lokalerne skal anvendes til kontorer/administration, hvorfor der indrettes mødelokaler, storrumsarealer og kontorer i varierende størrelser.

En del af ombygningen sker i det gamle rådhus, der er opført fra 1853-1855 af arkitekt Bernhard Seidelin i historicismens tidlige periode i nygotik. Her indrettes blandt andet kontorer i rummet bag tårnuret.

Størstedelen af ombygningen gennemføres på rådhuset i bygningen fra 1789 opført af Johan Daniel Belfour, engelsk skipper, købmand og sundtoldklarerer. Her indrettes nye lokaler og oplægges nyt tag under “Kikkenborg”, som er denne bygnings centrale tårn, hvorfra man kan holde udkig med handelsskibene og nu færgerne i Øresund.

Begge bygninger er bevaringsværdige.

Fakta
Bygherre
Helsingør Kommune v. Annie Højriis
Ibrugtagning
2015
Areal
536 m²
Anlægssum
5,2 mio. kr.