Hornbæk Skole

Projektet omfatter ombygning og indretning af lokaler på Hornbæk Skole, beliggende i Helsingør Kommune. Ombygningen omfatter etablering af nyt læringscenter til fælles brug for skolens …

Projektet omfatter ombygning og indretning af lokaler på Hornbæk Skole, beliggende i Helsingør Kommune.

Ombygningen omfatter etablering af nyt læringscenter til fælles brug for skolens lærere, pædagoger og elever. Det nye læringscenter anvendes som bibliotek, som private rum til fordybelse og som studiemiljø hvor elevgrupper kan opholde sig i et lyst og venligt og roligt miljø. Inden for skolens bygningsrammer er skolens tidligere bibliotek omdannet til tre nye klasserum for udskolingselever. Mellem de nye klasserum er der mulighed for fleksibel anvendelse af rummene samt mulighed for læringsmiljø på tværs af klasserne ved anvendelse af en nyetableret foldevæg. Udskoling er efter ombygningen samlet i en fløj.

Ved skolens SFO og Indskoling er foretaget lettere ombygninger og forbedringer af eksisterende grupperum, samt etablering af bl.a. et nyt stort fællesrum, legerum, depot og kontorplads samt nye køkkenfaciliteter.

Arealer, der ombygges, ligger i direkte tilknytning til lokaler, der ikke berøres af ombygning. Byggeriets gennemførelse sker under hensyntagen til skolens brugere og eventuelle igangværende aktiviteter i skolens tilstødende lokaler.

Dall & Lindhardtsen A/S har som arkitekt og projekteringsleder varetaget, projekteringsog udbudsfasen samt udførelsesfasen herunder fagtilsyn og byggeledelsen.

Fakta
Bygherre
Helsingør Kommune
v. Birgit Nielsen
Ibrugtagning
August, 2015
Areal
1100 m2
Anlægssum
ca. kr. 2 mio.