Hvidovre Hospital : Gastroenhedens Endoskopi og Ambulatorium

Opgaven omfatter ombygning af et eksisterende hospitalsafsnit på Hvidovre hospitals ambulatorieetage. Ombygningen består af en integrering og udvidelse af endoskopiafsnittet med gastroambulatoriet, placeret i afsnit, …

Opgaven omfatter ombygning af et eksisterende hospitalsafsnit på Hvidovre hospitals ambulatorieetage. Ombygningen består af en integrering og udvidelse af endoskopiafsnittet med gastroambulatoriet, placeret i afsnit, i en geografi, der til dels rummer det eksisterende kirurgiske og medicinske gastroambulatorium og nogle andre mindre afdelinger.

Det indgår som et afgørende element, at modtageforholdene for patienter og pårørende forbedres fra ankomsten til mødet med personalet ved åbne bemandede receptioner, tæt på, let tilgængelige og synlige fra trafikcentret, således at patienter ved ankomsten fra p-kælderen nemt kan finde det korrekte sted at henvende sig.

Det samlede forslag sikrer, at æstetik, arkitektur og haveanlæg understøtter sanseoplevelsen af lys, farver, lyd og materialer således, at mødet med ambulatoriet opleves trygt og rart i kombination med en professionel tilgang til undersøgelse og behandling.

Opgaven udføres i tæt dialog med brugerrepræsentanter for faggrupperne i hospitalets Gastroenhed. Dall & Lindhardtsen A/S har således bistået med deltagelse ved brugermøder hver 14. dag frem til og med projektforslagsfasen, hvor tegnestuens løsningsforslag er blevet nøje gennemgået og derefter revideret efter brugernes input. Forløbet har haft fokus på implementering af hospitalets leanprincipper, så funktionssammenhænge arbejdsgange og logistik tilgodeses.

Dall & Lindhardtsen A/S har ligeledes bidraget til risikostyringen gennem anvendelse af hospitalets værktøjer for risikostyring. Herved er mulige risikoparametre som fejl i budgetramme, projekteringsfejl, overskridelser af tid eller økonomi samt dårlig eller manglende kommunikation blevet vurderet og håndteret.

Fakta
Bygherre
Region Hovedstaden
Ibrugtagning
Etape 1: maj 2013
Etape 2: maj 2014
Areal
ca. 1.880 m²
Anlægssum
ca. kr. 30,3 mio.
Samarbejdspartnere
Grontmij A/S