Margarethagården : Døgntilbud

Projektet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med renovering og udbygning af Margarethagården. Margarethagården er en del af Helsingør Lokalcenter og anvendes til anbringelse af børn og …

Projektet omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med renovering og udbygning af Margarethagården. Margarethagården er en del af Helsingør Lokalcenter og anvendes til anbringelse af børn og unge.

Margarethagården skal i fremtiden rumme døgntilbud til 16 børn fordelt på 2 levegrupper, 2 familiegrupper samt aktivitetslokaler og diverse administrationslokaler. Anlægsønsket indeholder en opgradering og omtilbygning af eksisterende forhold, så bygningerne bliver tidssvarende og i fremtiden kan rumme og understøtte den daglige brug og drift.

Udvidelsen skal udføres som lavenergiklasse iht. BR10, mens den ksisterende hovedbygning opgraderes mest muligt under hensyntagen til den klassificering som bevaringsværdig i SAVE klasse 2. Der skal være fokus på indarbejdning af energi-, miljø og klimaoptimerende tiltag.

Margarethagården er beliggende i Hornbæk midt mellem Ndr. Strandvej og stranden i et følsomt skovbevokset område, der er omfattet af skovbyggelinien, strandbeskyttelseslinien og landzoneloven.

Dall & Lindhardtsen A/S har varetaget udformningen af ydelsesbeskrivelserne samt bedømt indkomne tilbud i forbindelse med udbud af rådgiveropgaver for renovering og ombygning af Margarethegården.

Fakta
Bygherre
Helsingør Kommune
v. Karen Dilling
Ibrugtagning
Dec. 2012
Anlægssum
ca. 21 mil.